Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
23.04.2021 18:05
A A A

Wysokość ustalonej dla Banku Millennium składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2021 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2020 r., wynosi 48 639 512,14 zł, podał bank.

X-Trade Brokers (XTB) odnotował wstępnie 89,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 175,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wawel odnotował 13,33 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 13,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum odnotowało 4,64 mln zł jednostkowej straty netto w 2020 r. wobec 2,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź zajął pierwsze miejsce w zestawieniu "największych kopalń srebra na świecie" w rankingu World Silver Survey 2021, podała spółka. Z kolei w kategorii "największych producentów srebra" grupa znalazła się na drugiej pozycji. Grupa KGHM wyprodukowała 1 352 ton srebra w 2020 r.

Sprzedaż miedzi płatnej grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 66,6 tys. ton w marcu 2021 r. i była wyższa o 16% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 65,8 tys. ton w marcu 2021 r. wobec 60,4 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

Akcjonariusze Asseco Poland podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 20 maja 2021 r., zdecydują o wypłacie dywidendy z części zysku netto za poprzedni rok w kwocie 3,11 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał. Proponowany dzień dywidendy to 18 czerwca.

Carbon Studio zanotował 875 tys. zł szacunkowych przychodów netto w I kw. br., co oznacza wzrost o 93% r/r, podała spółka. Na wynik wpływ miała, m.in. wysoka sprzedaż "The Wizards Dark Times" na platformach PC VR, Oculus Rift, Valve Index i HTC Vive oraz rozwój działań marketingowych.

Nakłady inwestycyjne Grupy Ciech nie powinny przekroczyć poziomu prognozowanej EBITDA znormalizowanej w 2021 roku, zapowiedział prezes Dawid Jakubowicz. Wcześniej spółka podała, że prognozuje znormalizowany wynik EBITDA grupy na poziomie 700-735 mln zł w br. 

Grupa Ciech zakończyła proces kontraktacji sody na 2021 rok i jest zadowolona z uzyskanych cen, poinformował prezes Dawid Jakubowicz.

Zarząd Ciechu podejmie decyzję w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku za 2020 rok w ciągu kilku tygodni, poinformował prezes Dawid Jakubowicz.

Ferrum miało 551,36 mln zł skonsolidowanych przychodów (+23% r/r), 4,95 mln zł zysku operacyjnego i 8,88 mln zł straty netto w 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Mostostal Kielce - spółka zależna Mostostalu Warszawa - zawarła umowę z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie realizacji zadania "Rozbiórka i budowa północnego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa nr 3034C) nad Al. Jana Pawła II (droga krajowa nr 5) w trybie zaprojektuj i wybuduj" za 22,37 mln zł brutto, podał Mostostal Warszawa.

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider) i Acciona Construcción, warta 403,66 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Budowę obwodnicy Opatowa S74 i DK 9", podał Mostostal.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) za pośrednictwem wyspecjalizowanej spółki będzie świadczyć usługi ubezpieczeń i reasekuracji na rzecz innych spółek Skarbu Państwa, podała grupa.

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o utworzeniu funduszu specjalnego w wysokości 6,7 mld zł z przeznaczeniem na pokrycie strat związanych z zawieraniem ugód kredytów walutowych. Skutek finansowy ugód zostanie rozpoznany w wynikach jednostkowych PKO BP za 2020 r. 

Wizja rozwoju Grupy Selena została dobrze opracowana i nie ma potrzeby wprowadzać do niej rewolucyjnych zmian. Kluczowym elementem jest ekspansja zagraniczna w Europie i Azji, poinformował ISBnews.TV Jacek Michalak, który w marcu br. objął funkcję prezesa spółki Selena FM. Prezes podtrzymał plany przejęć w najbliższym czasie.

BoomBit liczy na bardzo dobry 2021 rok pod względem finansowym, jak i produkowanych oraz wydawanych gier, poinformowali przedstawiciele spółki.

Produkcja testowa budowanej przez Ciech nowej warzelni soli w Niemczech ruszy "lada moment", ale spółka zakłada "zero plus" kontrybucji tej instalacji do EBITDA w 2021 roku, zapowiedział prezes Dawid Jakubowicz.

Ciech liczy na kontynuację wzrostu znormalizowanej EBITDA w segmencie Agro o kilkanaście procent w 2021 roku, zapowiedział członek zarządu Jarosław Romanowski.

Samito planuje debiut na NewConnect na przełomie 2021 i 2022 roku, podała spółka. Wcześniej zamierza przeprowadzić emisję akcji w formie kampanii crowdinvestingu, z której chce pozyskać do 4 mln zł.

Medidata - spółka zależna Medinice - otrzymała zawiadomienie o przyznaniu patentu przez koreański urząd patentowy (Korean Intellectual Patent Office) na wynalazek "Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z systemem aktywnego odmrażania" (CoolCryo), podało Medinice.

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, że nie będą głosować punktu obrad dotyczącego przyjęcia programu skupu akcji własnych. 

Premiera gry "Chernobylite" na PC oraz PlayStation 4 i Xbox One nastąpi w lipcu 2021 r., podały All In! Games i The Farm 51 Group w osobnych komunikatach.

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 5% r/r do 411 mln sztuk w I kw. 2021 r., podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wyniósł 276 mln sztuk wobec 241 mln sztuk rok wcześniej.

Zarząd MLP Group podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 1 653 384 akcji zwykłych serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podało MLP. Jednocześnie spółka zawarła z Pekao Investment Banking (w roli globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu) oraz Biurem Maklerskim Pekao (w roli współprowadzącego księgę popytu i agenta rozliczeniowego) umowę o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych akcji. Przyspieszony book building rozpoczyna się dziś.

PZ Cormay odnotowało 12,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 40,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BoomBit na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponuje zmianę w statucie spółki, aby umożliwić wypłatę w II poł. 2021 r. dywidendy zaliczkowej z tegorocznych zysków, poinformował wiceprezes Hannibal Soares.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań Drago entertainment na rynku NewConnect na środę, 28 kwietnia 2021 roku, podała spółka.

BoomBit odnotował 12,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 9,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trans Polonia odnotowała 14,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 12,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Private Equity Managers (PEM) odnotowało 9,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 9,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marcin Materna pełniący funkcje członka zarządu Echo Investment zrezygnował z członkostwa w zarządzie ze skutkiem na dzień 22 kwietnia 2021 r., podała spółka.

Grupa Selena planuje przeznaczyć na inwestycje w tym roku kwotę 35,8 mln zł, w porównaniu do 33,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym.

Selena FM odnotowała 76,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 39,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Seco/Warwick miał wartość 351 mln zł na koniec 2020 r. wobec 395 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie za ub.r.

P.A. Nova odnotowała 16,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 36,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Seco/Warwick rekomenduje wypłatę dywidendy z części zysku netto za 2020 r. w kwocie 4 944 307,5 zł, podała spółka. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 zł.

Seco/Warwick odnotowało 13,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 15,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa K2 odnotowała 4,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Znormalizowany wynik EBITDA Grupy Ciech może wzrosnąć o w br. ok. 20-25% w stosunku do zaraportowanego wyniku skonsolidowanego z 2020 roku (585 mln zł), czyli do poziomu 700-735 mln zł dzięki przeprowadzonym inwestycjom, zwiększonej efektywności procesów produkcyjnych, szerszej ofercie produktowej, a także ożywieniu gospodarczemu, podała spółka. Zgodnie z prognozą, przychody mają wynieść od 3,13 mld zł do 3,29 mld zł.

Wysokość ustalonej dla Banku Pekao składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2021 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2020 r., wynosi 168 830 762,62 zł, podał bank.

(ISBnews)