Spółka zależna PCF Group przejęła zespół deweloperski PH Games w USA

ISBNews
26.04.2021 08:35
A A A

Warszawa, 26.04.2021 (ISBnews) - People Can Fly Chicago, LLC (PCF Chicago) - spółka pośrednio zależna PCF Group - przejęła zespół deweloperski spółki Phosphor Games, LLC z siedzibą w Chicago (PH Games), podało PCF Group.

"PCF Chicago pozyskała zespół liczący osiemnaście osób, w tym trzech założycieli studia PH Games. Nowe studio PCF Chicago rozpocznie działalność z dniem 1 maja 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Ponadto PCF Chicago zawarła z PH Games umowę przejęcia z dniem 1 maja 2021 r. umowy najmu biura PH Games w Chicago z przeznaczeniem na siedzibę PCF Chicago.

Przejęcie zespołu deweloperskiego zostało sfinansowane ze środków z pożyczki udzielonej 31 marca 2021 r. przez PCF Group swojej jednoosobowej spółce zależnej People Can Fly U.S., LLC z siedzibą w Nowym Jorku.

"Kwota udzielonej pożyczki wynosi 5 000 000 USD z oprocentowaniem rocznym LIBOR plus 2 punkty procentowe. Pożyczka została udzielona na okres dziesięciu lat. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowią aktywa People Can Fly U.S., LLC, w tym prawa własności intelektualnej. Spłata pożyczki ma nastąpić jednorazowo, na koniec okresu finansowania, z prawem do przedpłaty. Pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych" - czytamy w osobnym komunikacie.

Jak podano w ujawnionej opóźnionej informacji poufnej, 6 kwietnia 2021 r., pod prawem stanu Delaware, utworzona została spółka People Can Fly Chicago, LLC (PCF Chicago).

"Utworzenie PCF Chicago jest związane z zawarciem przez spółkę w dniu 31 marca 2021 r. z Phosphor Studios, LLC z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki (PH Studio), Phosphor Games, LLC z siedzibą w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki (PH Games) oraz wspólnikami Phosphor Studios i Phosphor Games listu intencyjnego określającego wstępne warunki transakcji dotyczącej przejęcia przez nowy podmiot grupy kapitałowej spółki, tj. PCF Chicago, zespołu deweloperskiego Phosphor Games na warunkach określonych w liście intencyjnym oraz umów mających na celu przeprowadzenie transakcji, o zawarciu którego spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., którego podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 31 marca 2021 r." - czytamy dalej.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

(ISBnews)