Pepco Group celuje w 1 mld euro EBITDA w 5-7 lat, potrojenie liczby sklepów

ISBNews
26.04.2021 09:05
A A A

Warszawa, 26.04.2021 (ISBnews) - Pepco Group chce osiągnąć w ciągu 5-7 lat wynik EBITDA przekraczający 1 mld euro (wobec 239 mln euro w 2020 r.), planuje też trzykrotne powiększenie liczby sklepów (w porównaniu do 3 246 sklepów na koniec marca br.), podała spółka.

"Ambicją grupy jest stać się wiodącą w Europie siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych. Celem jest osiągnięcie w ciągu 5-7 lat wyniku EBITDA przekraczającego 1 mld euro. Jest to możliwe dzięki dalszemu wzmocnieniu wiodącej na rynku oferty dla klientów i planowanemu ponad trzykrotnemu powiększeniu liczby sklepów, wchodzących obecnie w skład grupy" - czytamy w komunikacie.

Strategia grupy skupiona jest na czterech obszarach: wzrost sprzedaży w warunkach porównywalnych (like-for-like) oraz wzrost udziałów rynkowych, znaczące rozszerzenie skali działalności w Europie, poprawa wydajności operacyjnej w ramach grupy oraz odpowiedzialna działalność.

Pepco otworzyło niedawno pierwsze sklepy w Europie Zachodniej (we Włoszech) i pierwsze sklepy poza Unią Europejską (w Serbii). Wiosną br. planuje wejść na rynek hiszpański.

"Każda z naszych sieci posiada jasno zdefiniowaną strategię kontynuacji swojego rozwoju. W ramach marki Pepco co roku otwieranych jest ponad 300 sklepów i otwierany nowy kraj sprzedaży. Po sukcesach we Włoszech i w Serbii oraz planowanym na wiosnę tego roku wejściu na rynek w Hiszpanii, sieć Pepco będzie miała szansę kierować swój rozwój na kolejne kraje w całej Europie, co pozwoliłoby na osiągnięcie wyższego wzrostu i zapewniło większą skalę działalności. Sieci Poundland i Dealz także weszły już na ścieżkę rozwoju i planujemy otwierać około 100 sklepów rocznie, początkowo głównie w Hiszpanii i Polsce" - powiedział dyrektor generalny (CEO) Andy Bond, cytowany w komunikacie.

W okresie trzech lat, do 30 września 2020 r., Pepco otwierało ponad 300 sklepów netto rocznie.

"Biorąc pod uwagę sukces Dealz w Polsce i Hiszpanii, począwszy od roku obrotowego 2021 Grupa będzie otwierać co najmniej 70 sklepów tej marki rocznie. Grupa ma jasną, charakteryzującą się niskim poziomem ryzyka strategię ekspansji sieci sklepów i zamierza w średnim terminie jeszcze ją przyspieszyć, zarówno na rynkach, na których jest już obecna, jak też i w nowych regionach. Sukces, jaki przyniosło wejście na rynki Włoch i Serbii potwierdza, że model działalności obrany przez Grupę jest właściwy" - wskazano dalej.

Grupa posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, obejmującą 3 246 sklepów w 16 krajach, według stanu na 31 marca 2021 r.

"Opierając się na potwierdzonych zewnętrznie analizach dotyczących sąsiedztwa potencjalnych nowych sklepów, istnieje możliwość zapewnienia znaczącego, długoterminowego i charakteryzującego się niskim ryzykiem, dalszego wzrostu sieci sklepowych Pepco i Dealz. W tej chwili zidentyfikowanych zostało 8 000 geograficznych obszarów, gdzie mogłyby powstać nowe sklepy. Przy obecnym tempie ekspansji, zapewniałoby to 20 lat przyszłego rozwoju" - napisano też w komunikacie.

Ponad 4 300 miejsc na nowe sklepy znajduje się na rynkach, gdzie powyższe marki już są obecne.

"Grupa dostrzega szanse na otwarcie około 6 000 sklepów Pepco, zarówno na obecnych i na nowych rynkach, zwłaszcza w Europie Zachodniej" - wskazano.

"Grupa zidentyfikowała też miejsca, gdzie otworzyć można kolejnych 2 000 sklepów Dealz, przede wszystkim w rejonach, gdzie marka jest już obecna, a także w ich okolicach. Duże możliwości rozwoju na rynkach, gdzie klienci nie zapoznali się dotąd z podobną ofertą istnieją w Europie Środkowo-Wschodniej" - podano także.

Spółka uważa, że do zagospodarowania jest rynek równy wielkością Stanom Zjednoczonym. Nawet w porównaniu do obecnie realizowanego planu rozwoju istnieją jeszcze znaczące dalsze możliwości ekspansji. Dla przykładu Dollar General w USA ma obecnie 16 000 sklepów, a plan zakłada zwiększenie ich liczby do 30 000, podano w materiale.

"Przychody i EBITDA wzrosły w okresie 29 miesięcy bezpośrednio poprzedzających wpływ pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. o odpowiednio 12% i 22%. Pepco realizowało konsekwentnie wzrost powyżej 6% w kategoriach porównywalnych LFL, w każdym z trzech minionych lat. Wzrost przychodów był efektem zwiększania liczby sklepów o 13% rocznie jak również konsekwentnego wzrostu przychodów porównywalnych LFL, gdzie prym wiodło Pepco" - czytamy też w komunikacie.

Pepco uważa, że długoterminowo będzie beneficjentem zmiany nawyków konsumentów, którzy zwracają się ku kanałom dyskontowym. Przedłużająca się niepewność ekonomiczna będąca następstwem kryzysu wywołanego przez COVID-19 tylko ten trend wzmocni. Grupa uważa, że w krótkim terminie, jej zdywersyfikowana oferta dla klientów pozwoliła jej uzyskać odporność na negatywny wpływ COVID-19 na warunki handlowe.

"W okresie sześciu miesięcy do 31 marca 2021 r. wzrost przychodów grupy wyniósł 4,4%, co było efektem otwarcia 225 nowych sklepów netto w pierwszym półroczu, w tym 129 pod marką Pepco, 27 Dealz oraz 69 pod szyldem Poundland (wliczając w to sieć Fultons Foods przejętą w październiku 2020 r.). Wzrost, jaki został wygenerowany przez zwiększenie liczby sklepów został zneutralizowany przez krótkotrwały efekt pandemii COVID-19 w postaci zamknięcia sklepów, opisany powyżej. Wzrost LFL sklepów działających osiągnął około 5% na przestrzeni pół roku w każdym z segmentów, gdzie liderem było PEPCO, w której to sieci sklepy szybko wracały do normalnych poziomów sprzedaży po ponownym otwarciu" - czytamy dalej.

W 2020 r. Pepco Group odnotowało 160,2 mln euro zysku operacyjnego wobec 152,3 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 1 187,8 mln euro wobec 1 142,7 mln euro.

W 2020 r. grupa odnotowała 239,1 mln euro EBITDA wobec 221,6 mln euro rok wcześniej, przy czym podstawowa EBITDA wyniosła odpowiednio: 183,6 mln euro wobec 168,5 mln euro.

Pepco Group ogłosiło dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji, która zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, w tym oferty publicznej akcji w Polsce, oraz debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Oferta będzie obejmowała sprzedaż istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy.

Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (wiodącą w Europie Środkowo-Wschodniej sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych oferująca w przystępnych cenach ubrania dla całej rodziny (zwłaszcza ubrania dla dzieci), artykuły wyposażenia wnętrz, zabawki i produkty sezonowe. Według stanu na 31 marca 2021 r., Pepco prowadziło 2 229 sklepów w 13 krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Włoszech) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych. Sieć działa od 1990 r. w Wielkiej Brytanii pod marką Poundland, prowadząc 818 sklepów, wg stanu na 31 marca 2021 r. W ramach międzynarodowej ekspansji Poundland, w 2011 r. wprowadzona została marka Dealz, która wg stanu na 31 marca 2021 r. prowadziła 199 sklepów w Irlandii, Hiszpanii i Polsce. Większe sklepy Poundland oferują produkty pierwszej potrzeby, ubrania i inne artykuły detaliczne, podczas gdy sklepy Dealz i mniejsze sklepy Poundland sprzedają artykuły szybkozbywalne, ogólnego przeznaczenia i artykuły pierwszej potrzeby).

(ISBnews)