Fitch potwierdził ratingi Białegostoku na poziomie BBB, perspektywa stabilna

ISBNews
26.04.2021 11:35
A A A

Warszawa, 26.04.2021 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDRs) dla Miasta Białystok dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie A+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienny pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Białegostoku w średnim okresie pozostaną zbieżne z wynikami podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem na poziomie 'BBB', pomimo spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. Samodzielny Profi l Kredytowy (Standalone Credit Profi le; SCP) miasta jest oceniany na poziomie 'bbb'" - czytamy w komunikacie.

Białystok liczy 297,6 tys. mieszkańców (wg danych na koniec czerwca 2020 r.) i jest dwunastym największym miastem w Polsce.

"W 2018 r. Produkt Regionalny Brutto na mieszkańca w podregionie białostockim, do którego należy Miasto, stanowił 82% średniej krajowej. Jednak naszym zdaniem wskaźniki dla samego Białegostoku są wyższe, na poziomie zbliżonym do średniej krajowej" - czytamy dalej.

(ISBnews)