Grupa K2 podtrzymuje plan wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na akcję za 2020 r.

ISBNews
26.04.2021 11:55
A A A

Warszawa, 26.04.2021 (ISBnews) - Grupa K2 podtrzymuje plan wypłaty dywidendy za 2020 r. na poziomie 1 zł za akcję, ale odpowiednia rekomendacja rady nadzorczej oczekiwana jest w maju, poinformował prezes Paweł Wujec. W kwestii przejęć spółka prowadzi już pierwsze rozmowy.

"W kwestii M&A to przeprowadzamy przegląd rynku, oczywiście, prowadzimy jakieś rozmowy, ale nic więcej w tym momencie powiedzieć nie mogę" - powiedział Wujec podczas wideokonferencji.

W odpowiedzi na pytanie czy nadal jest aktualny plan ogłoszony pod koniec 2002 r. wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na a akcję, prezes potwierdził. "Tak jest aktualny. Rekomendacja rady nadzorczej co do wysokości dywidendy na walne zgromadzenie zaplanowane jest na posiedzeniu w okolicach maja br." - dodał Wujec.

Pod koniec ubiegłego roku Wujec powiedział, że spółka będziemy szukać możliwości akwizycyjnych, które będą blisko przyjętej strategii. Strategia ta zakłada rozwój w trzech segmentach: Software - zawierający obecnie biznesy Fabrity i K2 Digital Products, Cloud - zawierający obecnie biznes Oktawave; obejmujący rozwój własnej platformy IAAS (Infrastructure as a Service) i Marketing - zawierający obecnie biznesy K2 Precise i Agencja K2.

Grupa K2 odnotowała 4,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1,83 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 0,44 mln zł wobec 6,27 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 119,69 mln zł w 2020 roku.

(ISBnews)