MRPiT: W ramach konsultacji projektu fundacji rodzinnej wpłynęło 70 stanowisk

ISBNews
26.04.2021 14:00
A A A

Warszawa, 26.04.2021 (ISBnews) - W ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o fundacji rodzinnej wpłynęło około 70 stanowisk, poinformował wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. Obecnie resort analizuje wszystkie przedstawione stanowiska i uzgadnia zmiany w projekcie. W maju planuje przedstawić jego nową wersję.

"Do końca zeszłego tygodnia otrzymaliśmy blisko 70 stanowisk na piśmie […] Będziemy starali się przygotować kolejną wersję projektu uwzględniającą różne perspektywy" - powiedział Niedużak podczas konferencji prasowej.

Projekt ustawy o Fundacji Rodzinnej został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów, do konsultacji trafił 22 marca 2021 r. Uwagi i propozycje zmian można było zgłaszać do 22 kwietnia. Z tego prawa skorzystali przedsiębiorcy i zrzeszające przedsiębiorców organizacje, w tym reprezentujące środowisko firm rodzinnych, w tym m.in. Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club i Stowarzyszenie Inicjatyw Firm Rodzinnych.

Zgłoszone uwagi dotyczą m.in. kwestii nazwy, opodatkowania, zachowku, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i nazwy.

"Mamy wyraźną różnicę perspektyw między środowiskiem firm rodzinnych, które proponuje nazwę fundacja rodzinna: proponuje ją i popiera. Mamy również głosy ze strony organizacji pozarządowych NGO-sów, które się trochę obawiają się tej nazwy" - powiedział Niedużak.

Środowiska organizacji rządowych zwracają m.in. uwagę, że fundacja zazwyczaj kojarzy się z działalnością non profit.

Ocenił, że kwestie te wymagać będą dalszych konsultacji zainteresowanych stron. Odnosząc się do postulatów dotyczących możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, Niedużak podkreślił: "jesteśmy sceptyczni, niemniej  - dzięki tym spotkaniom, dzięki tym konsultacjom, które odbyliśmy - dostrzegamy potrzebę ponownego zapewnienia tej instytucji możliwości pełnienia pasywnego inwestora".

Zapowiedział, że MRPIT będzie dążył do tego, by prace nad projektem zmierzały w takim właśnie kierunku. Nie wykluczył zmian w zakresie uelastycznienia ustroju fundacji rodzinnej, umożliwienia wpływu konkretnej rodziny na strukturę fundacji.

Poinformował także, że otwartą kwestią zostaje jaki model opodatkowania przyjąć, gdy w grę wchodzą trzy kategorie podatników: spółki, w których fundacja rodzinna ma udziały, sama fundacja rodzinna i jej beneficjenci.  Zaznaczył, że "fundacja rodzinna nie może być traktowana jako wehikuł do unikania opodatkowania, do optymalizacji podatkowej".

MRPiT wraz z Ministerstwem Finansów (MF) ma zamiar rozważyć opinie, że dla przedsiębiorców planujących sukcesję, korzystniejsze opodatkowanie znajduje się w przepisach dotyczących holdingu spółek. Niedużak ocenił ten argument jako "racjonalny".

Minister Niedużak odniósł się także do kwestii zachowku, którego w myśl przepisów projektu będzie można się zrzec, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności, a nawet obniżyć jego wysokość w przypadku uwzględniania przy obliczeniu zachowku przedsiębiorstwa.

"Szukamy złotego środka między prawem do zabezpieczenia integralności biznesu i zapewnienia niezbędnych środków finansowych osobom z grona najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Usłyszeliśmy argumenty za wprowadzeniem ograniczenia czasowego w uwzględnianiu darowizn dla fundacji rodzinnej i nie wykluczamy uwzględnienia tego postulatu" - zapowiedział wiceminister.

Pomysł uregulowania w polskim prawie możliwości tworzenia fundacji rodzinnej wyszedł ze środowiska firm rodzinnych. Fundacja rodzinna ma być przede wszystkim instytucją umożliwiającą przeprowadzenie skutecznej wielopokoleniowej sukcesji w firmach rodzinnych. Tego typu fundacje od wielu lat działają m.in. w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Liechtensteinie. Projekt adresowany jest w pierwszej kolejności do przedsiębiorców prowadzących biznes na większą skalę i myślących o budowaniu firmy w wielopokoleniowej perspektywie. 

Możliwość zakładania w Polsce fundacji rodzinnych ma ułatwić:

  • skuteczną, wielopokoleniową sukcesję w firmach rodzinnych, w szczególności w przedsiębiorstwach,
  • budowę silnych rodzimych marek,
  • akumulację i ochronę kapitału przed rozdrobnieniem,
  • nowe inwestycje.

Fundator, przekazując majątek do fundacji rodzinnej, czyni z niej swojego następcę prawnego. Fundacja rodzinna ma za zadanie chronić otrzymany majątek i pomnażać go. Ma także za zadanie spełniać na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej, najczęściej najbliższych członków rodziny fundatora, określone świadczenia np. zapewnienie środków finansowych na utrzymanie, kształcenie lub  leczenie, a także cele charytatywne.

Fundację rodzinną będzie można rozwiązać jedynie jednogłośnie, w przypadku takiej decyzji podjętej przez wszystkich beneficjentów. Jak tłumaczyła radca prawny w MRPiT Katarzyna Skrzek jest to "mechanizm awaryjny", stosowany wyjątkowo, dlatego zachodzi konieczność jednomyślności. W przypadku różnicy zdań nie ma możliwości przegłosowania takiej decyzji.

Według założeń projekt ustawy może trafić do parlamentu w drugiej połowie 2021 r., a ustawa wejść w życie na początku 2022 r.

(ISBnews)