NWZ BOŚ nie głosowało dziś uchwały ws. ugód z frankowiczami

ISBNews
26.04.2021 14:05
A A A

Warszawa, 26.04.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia punktu dotyczącego wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z kredytobiorcami frankowymi i zatwierdzenia warunków, na jakich będą zawierane ugody.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie kontynuowało dziś obrady po tym, jak zostały one przerwane 30 marca br. Akcjonariusze BOŚ przełożyli na 26 kwietnia 2021 r. głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie banku do programu ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe. Wówczas podano, że zmiana ta ma związek z przesunięciem - na 13 kwietnia - terminu rozprawy Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która ma rozstrzygnąć zagadnienia prawne dotyczące kredytów walutowych i rozliczeń między bankami a kredytobiorcami. 

9 kwietnia Sąd Najwyższy podał, że termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dot. kredytów walutowych zostało przesunięte na 11 maja z 13 kwietnia. 

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)