Trans Polonia planuje skup do 15% akcji własnych za maks. 17,1 mln zł

ISBNews
26.04.2021 17:50
A A A

Warszawa, 26.04.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Trans Polonii zarekomendowali zarządowi przeprowadzenie skupu do 3 427 157 akcji własnych, stanowiących 15% kapitału zakładowego spółki po cenie 5 zł za jedną akcję, wynika z podjętych uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Łączna wartość skupu wyniesie nie więcej niż 17,13 mln zł, a przeprowadzenie skupu nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2021 roku w formie złożenia wszystkim akcjonariuszom spółki odpowiedniej oferty sprzedaży akcji. 

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2020 r. miała 100,1 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)