Mirbud miał 58,19 mln zł zysku netto, 84,41 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ISBNews
27.04.2021 08:40
A A A

Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Mirbud odnotował 58,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 28,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 84,41 mln zł wobec 52,22 mln zł zysku rok wcześniej.

"Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych było możliwe przede wszystkim dzięki sprawnej realizacji robót budowlanych na kontraktach pozyskanych w 2019 i 2020 roku. Wszystkie prace, pomimo pandemii i związanymi z nią utrudnieniami w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, były realizowane zgodnie z harmonogramami lub je wyprzedzały" - napisał prezes Jerzy Mirgos w liście załączonym do raportu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 242,9 mln zł w 2020 r. wobec 949,1 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2020 był trudny dla spółek funkcjonujących w obszarze wynajmu powierzchni komercyjnych, jednakże ten sektor nie jest dominującym w naszej działalności. Około 87% przychodów Grupa Kapitałowa Mirbud osiąga ze sprzedaży usług budowlano - montażowych, działalność deweloperska generuje niemal 10% przychodu, a pozostałe 3% - przychody z wynajmu powierzchni komercyjnej. Spółka deweloperska JHM Development S.A., po spadku sprzedaży mieszkań w pierwszym półroczu zakończyła rok ze wzrostem przychodów z działalności o 23% i zyskiem netto wyższym niż rok wcześniej aż o 60%. Na szczególną uwagę zasługują wyniki ze sprzedaży usług budowlano-montażowych, w obszarze których funkcjonują spółki Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. Dzięki nim rok 2020 grupa kapitałowa Mirbud zakończyła na rekordowym poziomie 1,24 mld przychodu i 137,3 mln zł zysku ze sprzedaży, co pozwoliło na wypracowanie zysku netto w wysokości 58,19 mln zł" - napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 19,43 mln zł wobec 7,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)