Warimpex miał 29,69 mln euro straty netto, 2,98 mln euro zysku EBITDA w 2020 r.

ISBNews
27.04.2021 09:30
A A A

Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Warimpex odnotował 29,69 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 61,47 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik netto ogółem wyniósł -31,12 mln euro.

"W sumie wynik finansowy netto Grupy Warimpex [ogółem] w porównaniu z rekordowym wynikiem za ubiegły rok, wynoszącym 66,5 mln euro, spadł do wartości -31,1 mln euro. Podsumowując, spadek ten - jeśli pominąć brak transakcji sprzedaży nieruchomości i zysków bilansowych - wynika ze strat z wyceny nieruchomości i z przeliczenia pozycji w walucie oraz ze spadku wyników w segmencie hoteli na skutek pandemii" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Strata operacyjna wyniosła 7,69 mln euro wobec 44,73 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA spadła o 90% r/r do 2,98 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,66 mln euro w 2020 r. wobec 31,64 mln euro rok wcześniej.

"W roku sprawozdawczym przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły o 4% do 20,6 mln euro. Jest to głównie efektem ukończenia w maju 2019 roku biurowca Mogilska 43 Office w Krakowie oraz pozyskania nowych najemców w obiekcie Ogrodowa Office w Łodzi. W segmencie hoteli przychody spadły na skutek pandemii o 64% do 3,6 mln euro. Łącznie przychody ze sprzedaży spadły w porównaniu rok do roku o 19% i wyniosły 25,7 mln euro" - czytamy dalej.

W roku 2020 Warimpex nie zrealizował żadnych transakcji na nieruchomościach. Brak sprzedaży nieruchomości i ujemny wynik w segmencie hoteli spowodowały spadek wskaźnika EBITDA do 3 mln euro (2019: 29,9 mln euro). Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości wyniosły w roku obrotowym -10,7 mln euro (2019: 14,9 mln euro). Kwota ta obejmuje korekty wartości rynkowych obiektów biurowych (Investment Properties) w wys. -7,8 mln euro - dotyczyły one głównie polskich biurowców, natomiast w porównywalnym okresie ubiegłego roku zanotowano zyski z wyceny w wys. 15,3 mln euro. Odpis aktualizacyjny w odniesieniu do hoteli wyniósł 1 mln euro (2019: wzrost wartości 1,2 mln euro). Wskaźnik EBIT spadł po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych i korekt wartości do -7,7 mln euro (2019: 44,7 mln euro), podano także.

Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) spadł z 25,8 mln euro do -21,4 mln euro. Obejmuje on zmiany kursu walut w wysokości 8,2 mln euro i przypisane straty joint ventures w wys. 4,9 mln euro.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)