GUS: Obroty ładunkowe w polskich portach spadły o 5,7% r/r w 2020 r.

ISBNews
27.04.2021 10:35
A A A

Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 88,5 mln ton w 2020 r., tj. o 5,7% mniej niż w 2019 r., z czego obroty w porcie Gdańsk stanowiły - 45,9% w obrotach ogólnokrajowych w 2020, w Gdyni - 24%, Świnoujściu - 17,1%, Szczecinie - 10,8%, Policach - 1,9%, pozostałe porty - 0,3%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Spadek zaobserwowano w Gdańsku (o 10,9%), Świnoujściu (o 5,3%) oraz Policach (o 1,9%), wzrost obrotów odnotowano jednie w Gdyni (o 3,3%), natomiast w Szczecinie ich wielkość pozostała na tym samym poziomie jak przed rokiem, podano.

"W strukturze obrotów ładunkowych w 2020 r. największy udział miały ładunki masowe suche - 34,3% (w tym węgiel i koks - 11,3%), ładunki masowe ciekłe - 25,4% (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej - 19,6%) oraz ładunki w kontenerach dużych - 24,5%" - czytamy w komunikacie.

W 2020 r. wobec 2019 spadek obrotów odnotowano w większości kategorii ładunkowych - masowych ciekłych (o 16,3%), kontenerach dużych (o 6,2%), ładunkach tocznych (o 2,0%) oraz pozostałych ładunkach drobnicowych (o 1,2%), wzrosły jedynie obroty ładunków masowych suchych (o 2,3%), podano.

W 2020 r. większość międzynarodowych obrotów ładunkowych (66,7%) była zrealizowana w relacji z portami europejskimi. W przypadku Afryki - 11,6%, Azji - 13,0%, Ameryki Środkowej i Południowej - 4,5%, Ameryki Północnej - 3,3% oraz Australii i Oceanii - 0,9%.

Obrót ładunków tranzytowych w 2020 r. wyniósł 12,5 mln ton i zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 18%, a najwięcej ładunków tranzytowych przeładowano w porcie Gdańsk (72,1%).

"W 2020 r. głównymi krajami w tranzycie morsko-lądowym i lądowo-morskim dla polskich portów były Niemcy (30,6%), Czechy (30,2%) i Słowacja (21,7%)" - czytamy dalej.

W 2020 r. w portach morskich podróż na statkach rozpoczęło lub zakończyło o 31,6% mniej niż w 2019 r. pasażerów tj. - 1 905,2 tys. osób. W ruchu krajowym przewieziono 351,6 tys. osób (18,5%), a w ruchu międzynarodowym - 1553,6 tys. osób (81,5%), podał GUS.

Jak podał Urząd, w 2020 r. do polskich portów morskich zawinęło o 15,4% mniej statków niż przed rokiem.

W ub.r. morską flotą transportową polscy przewoźnicy przetransportowali o 6,8% mniej ładunków niż w 2019

"Na koniec 2020 r. morską flotę transportową stanowiło 95 statków (o 1 mniej niż w 2019 r.) będących własnością lub współwłasnością polskich armatorów i operatorów. Łączna nośność (DWT) statków morskiej floty wyniosła 2649,9 tys. ton, natomiast pojemność brutto (GT) - 1922,8 tys. (wobec odpowiednio: 2656,0 tys. ton i 1908,1 tys. w 2019 r.)" - podał GUS.

(ISBnews)