Pekabex zaktualizował program emisji obligacji do kwoty 80 mln zł

ISBNews
27.04.2021 10:40
A A A

Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex dokonała aktualizacji programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 80 mln zł oraz zawarła aneks do umowy programowej z Bankiem Pekao obsługującym program, mający na celu m.in. uwzględnienie stosownych zmian w przepisach prawa, które weszły w życie w trakcie obowiązywania programu, podała spółka.

"Zmieniony program umożliwia dokonywanie przez spółkę wielokrotnych emisji obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:
1. łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach programu nie przekroczy 80 000 000 zł (przy czym na moment publikacji raportu wyemitowane i niewykupione pozostaje 20 000 obligacji serii A spółki, oznaczonych kodem ISIN PLPKBEX00098, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 000 000 zł);
[...]
3. obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
4. obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, podlegające rejestracji bezpośrednio w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. albo w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie przeniesione do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A." - czytamy w komunikacie.

Okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy pięciu lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii. Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, podano również.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)