BGK sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 73 mln zł

ISBNews
27.04.2021 14:35
A A A

Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej 7-letnie obligacje serii FPC328 o wartości nominalnej 23 mln zł oraz 19-letnie papiery serii FPC1140 o wartości nominalnej 50 mln zł, podał bank.

Wcześniej dziś BGK sprzedał 7-letnie obligacje serii FPC0328 o wartości nominalnej 2 955,5 mln zł, 12-letnie obligacje serii FPC0733 o wartości nominalnej 31 mln zł oraz 19-letnie obligacje serii FPC1140 o wartości nominalnej 50 mln wobec oferty wynoszącej minimum 1 000 mln zł

Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

(ISBnews)