PGE rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2020 rok

ISBNews
27.04.2021 14:40
A A A

Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2020 r., podała spółka.

"Zarząd [...] podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2020 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja została podjęta zgodnie z polityką dywidendy, w szczególności w wyniku analizy zadłużenia spółki w kontekście realizacji programu inwestycyjnego, zgodnie z założeniami strategii Grupy PGE do 2030 roku ogłoszonej 19 października 2020 r." - czytamy w komunikacie.

PGE odnotowała 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 3 961 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 744 mln zł wobec 1 259 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)