Bank Pekao chce być aktywnym graczem w finansowaniu transformacji energetycznej

ISBNews
27.04.2021 15:10
A A A

Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Bank Pekao ocenia, że jest dobrze przygotowany do finansowania projektów służących transformacji energetycznej i chce być aktywnym graczem na tym rynku, poinformował wiceprezes Pekao Jerzy Kwieciński. Bank analizuje także możliwości powołania Funduszu Inwestycyjnego dedykowanego OZE. 

"Mamy doświadczenie w finansowanie projektów OZE. Potężne inwestycje, szczególnie w energetykę wiatrową, które są planowane przez największe polskie firmy elektroenergetyczne powodują, że my się do nich już przygotowujemy. Chcemy te przedsięwzięcia zarówno organizować czyli być organizatorem finansowania, jak również współuczestniczyć w ich finansowaniu. Chcemy być aktywnym graczem"- powiedział Kwieciński podczas prezentacji raportu "Perspektywa sektora OZE w Polsce na tle trendów globalnych i regionalnych". 

W raporcie uwzględnione zostały założenia rządowe dotyczące wydatków na transformację energetyczną w ciągu najbliższych 20 lat, które mają sięgnąć 1,6 bln zł. 

"Te nakłady finansowe oznaczają, że w ciągu najbliższych lat konieczne będzie realizowanie wielu inwestycji i Bank Pekao jest przygotowany na te wyzwania" - podkreślił Kwieciński. 

Odnosząc się do potrzeb finansowych dużych graczy na rynku energii - Taurona Polska Energia, PGE i Enei, które niebawem wydzielą do nowej spółki swoje aktywa oparte na węglu - dyrektor ds. klientów strategicznych Banku Pekao Beata Frankiewicz-Boniecka wskazała, że "Pekao - jako bank korporacyjny absolutnie wspiera transformację energetyczną i w naturalny sposób będzie partycypować we wszystkich projektach zrównoważonego rozwoju, które zostaną uznane przez bank za interesujące".

Autorzy raportu wskazali, że dalsza przebudowa gospodarki i sektora energii w kierunku odnawialnych źródeł energii, jest nieunikniona. Cele rządowe na najbliższą dekadę, zaaprobowane przez Komisję Europejską, zakładają istotny dalszy wzrost udziału OZE w gospodarce (do 23% na koniec 2030 r. wobec 12% w 2019 r.). Ponadto, rekordowe ceny uprawnień do emisji CO2 istotnie zmieniają ekonomikę produkcji energii, stanowiąc realne zagrożenie dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Również model działalności oparty w większym stopniu na zielonych źródłach staje się też priorytetem strategicznym krajowych koncernów energetycznych.  

Bank Pekao nie wyklucza i analizuje możliwości powołania Funduszu Inwestycyjnego dedykowanego OZE. 

"W ramach Grupy Pekao szukamy nie tylko możliwości zaangażowania się w finansowanie projektów OZE jako wiodący bank komercyjny, widzimy również przestrzeń jako inwestor. Będziemy analizować możliwość zaangażowania naszego kapitału w ewentualne projekty, które te cele zrównoważone będą realizować" - powiedział dyrektor relacji inwestorskich i rozwoju Paweł Rzeźniczak. 

Raport przedstawiony przez Bank Pekao pokazuje strategię rozwoju polskiej gospodarki na najbliższe lata. Wykorzystanie funduszy unijnych, projekty prośrodowiskowe, które znalazły się Krajowym Planie Odbudowy mają spowodować takie zmiany w strukturze gospodarki, że za 10 lat będzie ona niskoemisyjna. 

Pekao podał, że wartość zielonego i zrównoważonego finansowania (np. finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego) przekroczyła 8 mld zł w 2020 roku. Bank jest m.in. koordynatorem i dealerem emisji 10-letnich obligacji PKN Orlen, których oprocentowanie jest powiązane z ratingiem MSCI ESG, zaś w marcu bank zwiększył swoje zaangażowanie w OZE podpisując umowę kredytową z PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. na finansowanie największej w Polsce farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp. 

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)