Kruk podjął uchwałę ws. VIII programu emisji obligacji o wartości do 700 mln zł

ISBNews
27.04.2021 15:45
A A A

Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VIII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podał Kruk. 

W związku z realizacją programu, Kruk sporządził prospekt emisyjny podstawowy, który wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego, podano.

"Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poszczególne emisje obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości" - czytamy w komunikacie. 

Kruk podał, że środki pieniężne pozyskane w ramach Programu zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku.

Obecnie Kruk posiada otwarty VII programu emisji obligacji, z którego może korzystać jeszcze do 23 sierpnia 2021 r.

"Podobnie jak trwający siódmy program, w ramach którego wyemitowaliśmy dotąd dwie serie obligacji, nowy będzie skierowany przede wszystkim do inwestorów indywidualnych, ale też nie wyklucza on transz dla inwestorów instytucjonalnych. I podobnie jak obecnie, również pod ósmym programem łączna wartość emisji będzie mogła wynieść maksymalnie 700 mln zł" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. 

Wskazał, że nakłady na inwestycje z I kwartału 2021 r., które były powyżej założeń budżetowych spółki, dają podstawy do większego apetytu na kolejne zakupy pakietów i uzasadniają decyzję o kolejnym programie emisji obligacji. 

"Obligacje, co wielokrotnie już zaznaczaliśmy, stanowią dla Kruka ważne źródło finansowania i zapewniają jego dywersyfikację" - zaznaczył Krupa. 

Kruk dotychczas wyemitował niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld zł, z czego 1,2 mld zł już wykupił. Do końca 2021 spółka, zgodnie z planem, wykupi kolejne 475 mln zł obligacji, w tym 135 mln zł w maju, przypomniano. 

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)