KNF nałożyła łącznie 10 mln zł kary na Noble Funds TFI

ISBNews
27.04.2021 17:10
A A A

Warszawa, 27.04.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI) dwie kary w łącznej wysokości 10 mln zł m.in. za zarządzanie przez spółkę funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny oraz za naruszenia związane z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: easyDebt, Debito oraz Open Finance Wierzytelności Detalicznych.

Pierwsza kara wysokości 5 mln zł została nałożona za nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych, a także za zarządzanie przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu. 

Druga kara - również wysokości 5 mln zł - została nałożona za naruszenie przez fundusze inwestycyjne m.in. postanowień statutów tych funduszy w zakresie wyceny ich aktywów.

"Stwierdzone przez Komisję naruszenia związane były z zarządzaniem następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: easyDebt Niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym (Fundusz easyDebt), Debito Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym (Fundusz Debito), Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (Fundusz OFWD)" - czytamy w komunikacie. 

Fundusze objęte postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Komisję były zarządzane przez Noble Funds TFI, a także przez poprzednika prawnego Towarzystwa - Open Finance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zaznaczono.  

(ISBnews)