Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
27.04.2021 18:05
A A A

Answear.com odnotował 8,54 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r., podała spółka przedstawiając wstępne dane.

Huuuge Global - spółka w 100% zależna od Huuuge - zawarła umowę nabycia gry "Traffic Puzzle" na urządzenia mobilne, wraz z prawami i aktywami związanymi z nią od Picadilla Games, za kwotę 38,9 mln USD, podało Huuuge.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI) dwie kary w łącznej wysokości 10 mln zł m.in. za zarządzanie przez spółkę funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny oraz za naruszenia związane z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: easyDebt, Debito oraz Open Finance Wierzytelności Detalicznych

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 72,86 mln zł z zysku za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,67 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 0,48 zł na akcję z zysku za 2020 rok wysokości 128,93 mln zł, podała spółka.

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VIII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podał Kruk. 

PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy ok. 1 MWe na terenie warszawskiej Ciepłowni Kawęczyn, podała spółka.

Bank Pekao ocenia, że jest dobrze przygotowany do finansowania projektów służących transformacji energetycznej i chce być aktywnym graczem na tym rynku, poinformował wiceprezes Pekao Jerzy Kwieciński. Bank analizuje także możliwości powołania Funduszu Inwestycyjnego dedykowanego OZE. 

Wśród celów na 2021 r. Warimpex stawia sobie pozyskanie pozwoleń na budowę inwestycji biurowej w niemieckim Darmstadt i biurowca Chopin Office w Krakowie oraz rozpoczęcie budów w Białymstoku i Krakowie - Mogilskiej III, poinformował prezes Franz Jurkowitsch.

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2020 r., podała spółka.

Fitch Ratings umieścił rating Viability Rating (VR) Banku Handlowego w Warszawie na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative - RWN) w następstwie ogłoszenia przez Citigroup Inc. strategii wyjścia z działalności detalicznej na 13 rynkach, w tym w Polsce, podała agencja. Jednocześnie Fitch potwierdził długo- i krótkoterminowe ratingi podmiotu (IDR) na poziomach odpowiednio: A- i F1.

P.A. Nova chce w tym roku sfinalizować transakcje zakupu nieruchomości pod obiekty handlowe o wartości co najmniej kilkunastu milionów złotych, poinformował prezes Tomasz Janik.

P.A. Nova prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie zagospodarowania posiadanych nieruchomości w Kłodzku i Płocku i chciałaby rozpocząć tam inwestycje jeszcze w tym roku, poinformował prezes Tomasz Janik.

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu 29,38 mln zł z zysku za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,17 zł na akcję, podała spółka.

P.A. Nova spodziewa się przychodów wyższych o ok. 30 mln zł r/r i wyniku brutto wyższego o kilka milionów złotych r/r w 2021 r., pod warunkiem niewprowadzenia nowego lockdownu i braku zmian prawnych dotyczących czynszu płaconego przez najemców w centrach handlowych, poinformował prezes Tomasz Janik.

Klabater zawarł z serbską spółką Studio V5 Corp. umowę, na mocy której Klabater wykona adaptację gry "May's Mysteries: the Secret of Dragonville" oraz wyda jej adaptacje na platformy konsolowe: Xbox ONE, Xbox Series X, Nintendo Switch oraz PlayStation 4 i PlayStation 5. Portowanie gry ma zostać wykonane w tym roku.

Inter Cars rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 20,12 mln zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy z zysku za 2020 rok, podała spółka. Inter Cars przyjął też politykę dywidendową na lata 2020-2022, zakładającą - podobnie jak w dotychczasowej polityce spółki - przeznaczenie na wypłaty dla akcjonariuszy do 60% skonsolidowanych zysków netto.

Dom Development rozpoczął sprzedaż 158 mieszkań w ramach kolejnego etapu Osiedla Wilno na warszawskim Targówku, podała spółka. Przekazanie kluczy zaplanowane jest na przełomie 2022 i 2023 roku.

Allegro wprowadza ekologiczne opakowania do swojej oferty i stawia sobie za cel, by do 2022 roku co najmniej 2,5 mln przesyłek zamawianych miesięcznie na platformie było wysyłane w ekologicznych opakowaniach, podała spółka. Aby zapewnić sprzedawcom dostęp do certyfikowanych produktów, platforma nie będzie czerpała zysku z ich sprzedaży, podkreślono.

Alior Bank wprowadził nowy rachunek Plan Biznes dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw rozliczających się na zasadach pełnej księgowości. Umożliwia on samodzielny dobór usług i tworzenie wygodnego modelu współpracy w modelu online, podał bank.

PFR Ventures zainwestowało w dwa nowe fundusze venture capital - 50 mln zł trafiło do Freya Capital, a niemal 60 mln zł do Tangent Line. Dodatkową kwotę 37 mln zł dołożą inwestorzy prywatni, podał PFR Ventures. Łączna kapitalizacja nowych funduszy VC wynosi ponad 145 mln zł. 

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex dokonała aktualizacji programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 80 mln zł oraz zawarła aneks do umowy programowej z Bankiem Pekao obsługującym program, mający na celu m.in. uwzględnienie stosownych zmian w przepisach prawa, które weszły w życie w trakcie obowiązywania programu, podała spółka.

Marka produktów konopnych LiRoyal, stworzona m.in. przez Piotra Liroya-Marca, planuje crowdfundingową emisję akcji promowaną na platformie beesfund.com. Chce w ten sposób pozyskać od inwestorów 1 mln euro, podała spółka. Następnie firma planuje ekspansję na rynki europejskie i światowe, w tym m.in. Niemcy.

Założenia finansowe Warimpeksu na 2021 r. wykazują dodatni wynik EBITDA i wystarczającą płynność finansową, poinformował prezes Franz Jurkowitsch. W 2020 r. EBITDA wyniosła 2,98 mln euro wobec 29,86 mln euro rok wcześniej.

Console Labs - spółka z Grupy PlayWay, zajmująca się portowaniem gier na PC i konsole - planuje debiut na NewConnect do końca 2021 roku. Wcześniej rozważane jest przeprowadzenie publicznej oferty akcji, podała spółka.

Warimpex odnotował 29,69 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 61,47 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik netto ogółem wyniósł -31,12 mln euro.

Netsu - producent i dystrybutor pomp ciepła, którego większościowym akcjonariuszem jest notowany na NewConnect Berg Holding - planuje kampanię crowdfundingową o wartości do ok. 4,5 mln zł, która będzie promowana przez Crowdway, podano w komunikacie. Spółka chce następnie zadebiutować na NewConnect.

Nadrzędnym celem Mirbudu w kolejnych latach będzie utrzymanie wartości portfela zamówień powyżej 5 mld zł przy zachowaniu dotychczasowej rentowności kontraktów, poinformował prezes Jerzy Mirgos. Na koniec marca br. backlog grupy miał wartość ok. 5 083 mln zł.

Sprzedaż pierwszej części  gry "The Wizards" przekroczyła 1 mln USD brutto na platformie Oculus Quest, poinformował Carbon Studio. Spółka zakończyła także proces certyfikacji "The Wizards Dark Times" na platformę Oculus Quest i planuje jej premierę na 6 maja br.

Mirbud odnotował 58,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 28,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Games Operators podpisał umowę trójstronną z Creative Forge Games oraz Gambit Games Studio, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz spółki gry o roboczym tytule "City of Atlantis" na platformę PC, podała spółka.

4fun Media podjęło decyzję o rozpoczęciu poszukiwania inwestora dla swojej spółki zależnej NaEkranie.pl, podała spółka.

Radpol proponuje ustalić dzień dywidendy na 5 lipca, a termin jej wypłaty - na 12 lipca br., podała spółka. Akcjonariusze Radpolu zdecydują o wypłacie dywidendy - w rekomendowanej wcześniej wysokości 0,06 zł na akcję, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 24 maja br.

Spółka pośrednio zależna od Boryszewa - ZM Silesia -  otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, określającą zaległe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT za 2012 r. w kwocie 28,6 mln zł powiększone o odsetki od zaległości podatkowych w kwocie ok. 16 mln zł, podał Boryszew. Decyzja jest ostateczna; spółka zamierza ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Solar Company odnotowało 10,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCF Group odnotowało 24,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)