BOŚ miał 306,93 mln zł straty netto, bez one-offów: 138 mln zł zysku w 2020 r.

ISBNews
29.04.2021 08:45
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 306,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 71,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Grupa BOŚ zakończyła 2020 r. stratą netto wynoszącą 307 mln zł, co wynika głównie ze zwiększenia rezerw na ryzyka prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych o 353 mln zł, do łącznej kwoty 399 mln zł. Wynik netto bez uwzględnienia zdarzeń o nietypowym charakterze, tj. rezerw na kredyty walutowe oraz skutków pandemii COVID-19, wyniósłby ponad 138 mln zł i byłby niemal dwukrotnie wyższy niż w 2019 r. (72 mln zł)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Co ważne, pomimo wspomnianych znaczących obciążeń, Bank oraz Grupa BOŚ utrzymała wskaźniki bezpieczeństwa na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne. Ponadto, w związku z utworzeniem dodatkowych rezerw na ryzyka prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych, wkroczyliśmy w 2021 rok z 'czystym' bilansem. Koszty z tego tytułu nie powinny już znacząco obciążać naszych wyników w przyszłości, także przy utrzymującym się niekorzystnym dla banków trendzie w rozstrzygnięciach sądów" - powiedział prezes Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 370,98 mln zł wobec 419,99 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 134,59 mln zł wobec 98,37 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 r. Grupa BOŚ wypracowała 371 mln zł wyniku odsetkowego, co oznacza spadek o 12% r/r, głównie z powodu obniżki przez RPP stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych. Ubiegłoroczny wynik z tytułu opłat i prowizji był najwyższy w historii Grupy BOŚ i wyniósł 134,6 mln zł (+37% r/r), głównie dzięki znacząco wyższym dochodom z działalności maklerskiej" - czytamy dalej.

BOŚ podkreśla, że - podobnie jak cały sektor bankowy - w okresie pandemii odnotował spadek sprzedaży kredytów.

Łączna wartość udzielonych kredytów w 2020 r. wyniosła niespełna 3,3 mld zł wobec blisko 4,6 mld zł w 2019 r. Udział kredytów proekologicznych w sprzedaży utrzymał się na zbliżonym poziomie co rok wcześniej i wyniósł 41%. Na koniec 2020 r. saldo udzielonych przez BOŚ kredytów proekologicznych wynosiło 4,66 mld zł, tj. o blisko 5% więcej niż rok wcześniej, a ich udział w portfelu kredytowym ogółem wzrósł do 36,3% (z 34,5% na koniec 2019 r.)

"Nasze cele w tym obszarze, jako lidera w zakresie finansowania rozwiązań proekologicznych, pełniącego ważną rolę w procesie zielonej transformacji w Polsce, są znacznie ambitniejsze i zostaną odzwierciedlone w zaktualizowanej strategii banku, którą zamierzamy przedstawić w połowie tego roku" - zapowiedział prezes.

Pomimo wyzwań związanych z COVID-19, Grupa BOŚ utrzymała przez cały 2020 r. pełną zdolność operacyjną, podkreślono także w materiale.

"W okresie pandemii znacząco przyspieszono transformację cyfrową banku, zwiększając rolę elektronicznych kanałów dystrybucji, udostępniając nową stronę internetową oraz nową aplikację mobilną, a także wdrożono automatyzację powtarzalnych procesów biznesowych" - czytamy dalej w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 20,5 mld zł na koniec 2020 r. wobec 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 310,3 mln zł wobec 72,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)