Capex Orlen Lietuva wyniósł 63 mln zł w I kw. 2021 r.

ISBNews
29.04.2021 08:50
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Orlen Lietuva - litewska spółka z Grupy Orlen - miał 66 mln zł zysku EBITDA LIFO w I kwartale 2021 roku, w porównaniu do 753 mln zł straty rok wcześniej oraz 89 mln zł zysku netto, wobec 608 mln zł straty rok temu, podała spółka. Nakłady inwestycyjne Orlen Lietuva w I kw. 2021 r. wyniosły 63 mln zł, w porównaniu do 39 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 2,85 mld zł (spadek o 9%), a zysk operacyjny 94 mln zł, wobec 730 mln zł straty rok wcześniej, poinformowano również.

"Spadek przychodów ze sprzedaży w efekcie niższych (r/r) wolumenów rafineryjnych, przy wzroście notowań produktów i wyższych wolumenach petrochemicznych. Spadek wykorzystania mocy rafineryjnych o (-) 21 pkt proc. (r/r) głównie z uwagi na utrzymującą się niekorzystną sytuację makroekonomiczną. Wzrost uzysku paliw o 4 pkt proc. (r/r) w rezultacie wyższego udziału rop niskosiarkowych w strukturze przerobu oraz braku postoju remontowego z przełomu marca/ kwietnia 2020 roku. EBITDA LIFO wyższa o 819 mln zł (r/r) głównie w efekcie braku ujemnego wpływu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) z I kw. 2020 roku w wysokości 912 mln zł (r/r), pozytywnego wpływu wykorzystania historycznych warstw zapasów oraz wyższych marż handlowych (r/r). Ujemny wpływ parametrów makro obejmujących dyferencjał Ural/Brent i marże na średnich destylatach, niższych wolumenów sprzedaży oraz transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne" - czytamy w prezentacji PKN Orlen za IV kwartał 2020 r.

Nakłady inwestycyjne Orlen Lietuva w I kw. 2021 r. wyniosły 63 mln zł, w porównaniu do 39 mln zł rok wcześniej.

Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy rozwój ok. 4 mld USD.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)