Polimex-Mostostal miał 66,23 mln zł zysku netto, 127 mln zł EBITDA w 2020 r.

ISBNews
29.04.2021 09:50
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Polimex-Mostostal odnotował 66,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 50,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 89,53 mln zł wobec 60,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 615,32 mln zł w 2020 r. wobec 1 589,43 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo trudnej sytuacji w branży budowlanej skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 1 615 mln zł. Wskaźnik EBITDA grupy za 2020 rok wyniósł 127 mln zł (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 7,9%) i jest wyższy o 31 mln zł w porównaniu do 2019 r. Wynik netto grupy za dwanaście miesięcy 2020 roku wyniósł 63 mln zł (3,9% przychodów operacyjnych) i jest wyższy o 12 mln zł od wyniku za 2019 rok" - napisał prezes Krzysztof Figat w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 61,39 mln zł wobec 93,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 615,42 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)