Stalprofil miał 21,21 mln zł zysku netto, 49,89 mln zł EBITDA w 2020 r.

ISBNews
29.04.2021 10:20
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 21,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 16,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 35,52 mln zł wobec 28,38 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik EBITDA grupy kapitałowej z działalności obu segmentów wyniósł w 2020 r. 49 891 tys. zł i był wyższy r/r o 8 590 tys. zł tj. o 21%" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 550,76 mln zł w 2020 r. wobec 1 429,26 mln zł rok wcześniej.

"W trudnych warunkach rynkowych nasza grupa kapitałowa uzyskała zadowalające wyniki sprzedażowe i finansowe. Obrót zrealizowany przez grupę w ramach segmentu stalowego osiągnął w roku sprawozdawczym wartość ponad 564 mln zł, notując 8,8-proc. spadek liczony r/r" - napisał prezes Henryk Orczykowski w liście załączonym do raportu.

Z kolei łącznie w segmencie infrastruktury grupa wypracowała 987 mln zł przychodów odnotowując 22% wzrost w stosunku do roku 2019.

"W roku 2020 wzmocniliśmy naszą pozycję na rynkach eksportowych, a w szczególności w Unii Europejskiej, która jest głównym zagranicznym rynkiem zbytu podmiotów z grupy. Wartość sprzedaży grupy kapitałowej Stalprofil S.A. na rynki zagraniczne wzrosła o 91% i wyniosła 234 mln zł. Głównymi odbiorcami zagranicznymi grupy w roku 2020 były Litwa, Niemcy, Czechy, Słowacja, Rumunia i Estonia" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 13,89 mln zł wobec 11,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)