Amica rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję za 2020 rok

ISBNews
29.04.2021 10:40
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Zarząd Wikany podjał uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka.

W czerwcu 2020 r. akcjonariusze Wikany zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Wikana odnotowała 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 9,26 mln zł wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,85 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)