Mo-Bruk spodziewa się wzrostów we wszystkich segmentach w tym roku

ISBNews
29.04.2021 10:50
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Mo-Bruk spodziewa się wzrostów we wszystkich segmentach prowadzonej działalności w kolejnych kwartałach tego roku, poinformował wiceprezes Wiktor Mokrzycki.

"Pierwszy kwartał 2021 r. oceniamy pozytywnie. Nasze oczekiwania w zakresie rosnących stawek za przetwarzanie i składowanie odpadów oraz pojawiania się licznych przetargów dotyczących zagospodarowania odpadów nielegalnie zgromadzonych materializują się. Dodatkowo, w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się deklaracje dotyczące przystosowywania elektrociepłowni do spalania paliw alternatywnych (RDF), które produkuje spółka z frakcji palnej odpadów komunalnych i przemysłowych" - powiedział Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Ocenił, że w ten sposób powiększa się kolejny rynek, na którym działa Mo-Bruk.

"Jesteśmy pozytywnie nastawieni do kolejnych kwartałów bieżącego roku. Spodziewamy się wzrostów we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. Pod względem mocy przerobowych i możliwości technologicznych jesteśmy gotowi na obsłużenie rosnącego popytu na nasze usługi - podsumował wiceprezes.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 178,46 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)