PGE ma pozwolenie na budowę farmy PV o mocy 1 MW na terenach Elektrowni Opole

ISBNews
29.04.2021 11:15
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) otrzymała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na terenach należących do Elektrowni Opole. Inwestycja powstanie na wydzierżawionych od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ponad dwuhektarowych gruntach przy rezerwowym składowisku odpadów paleniskowych "Groszowice", podała PGE Energia Odnawialna.

Roczna produkcja instalacji na poziomie ok. 1 100 MWh pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 500 gospodarstw domowych, podano w komunikacie

Składowisko odpadów paleniskowych "Groszowice" powstało na początku lat dziewięćdziesiątych jako infrastruktura towarzysząca Elektrowni Opole. Regularną eksploatację składowiska zakończono w 2000 roku.

"To niezwykle ważne, że właśnie w tym miejscu, na gruntach poprzemysłowych, wykorzystywanych przez lata przez Elektrownię Opole, planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej. To dowód na to, że energetyka w Polsce zmienia się w kierunku odnawialnych źródeł energii, a w kompleksach tradycyjnie związanych z konwencjonalnym wytwarzaniem energii elektrycznej rośnie znaczenie zielonych inwestycji" - powiedziała prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Wioletta Czemiel-Grzybowska, cytowana w komunikacie.

Zanim będzie możliwe rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych w Opolu, konieczne jest przygotowanie terenu pod inwestycję oraz uzgodnienie z Elektrownią Opole umowy na przyłącze.

"Uruchomienie farmy fotowoltaicznej w pobliżu Elektrowni Opole będzie częścią realizowanego w Grupie PGE Programu PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce" - dodał prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

Do tej pory spółka PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel blisko 2 500 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ok. 1 400 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe projekty, jak i znacznie większe przedsięwzięcia realizowane na gruntach własnych Grupy PGE, tak jak w przypadku Opola, ale również na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli, samorządów, instytucji kościelnych, a także na gruntach spółek skarbu państwa, podano także.

PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 326,25 MW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)