Ferrum miało 8,88 mln zł straty netto, 19,8 mln zł EBITDA w 2020 r.

ISBNews
29.04.2021 11:20
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Ferrum odnotowało 8,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 7,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,95 mln zł wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2020 r. skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 5 mln zł, skonsolidowana EBITDA wyniosła 19,8 mln zł, natomiast na poziomie wyniku netto grupa kapitałowa Ferrum odnotowała stratę netto w wysokości ok. 8,9 mln zł. O ujemnym wyniku przesądziły m.in. koszty finansowania zewnętrznego oraz wycena memoriałowa zobowiązań jednostki dominującej Ferrum S.A. wyrażonych w walutach obcych" - napisał prezes Krzysztof Kasprzycki w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 551,36 mln zł w 2020 r. wobec 449,43 mln zł rok wcześniej.

Prezes podkreślił, że wysokość przychodów grupy w ub.r. stanowiła "najwyższą wartość w ostatnim dziesięcioleciu".

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 13,66 mln zł wobec 11,64 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)