Bank Handlowy oczekuje dalszych wzrostów w bank. transakcyjnej i inwestycyjnej

ISBNews
29.04.2021 11:30
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Bank Handlowy spodziewa się utrzymania pozytywnych trendów w bankowości inwestycyjnej i biznesie transakcyjnym w kolejnych kwartałach, realizuje również strategię dojścia do rentowności segmentu detalicznego, poinformował prezes Sławomir S. Sikora. 

"Pierwszy kwartał to kontynuacja pozytywnych trendów. Widzimy dużą aktywność w obszarze bankowości transakcyjnej, przede wszystkim wolumeny płatności, wspierane przez rosnące obroty w handlu międzynarodowym. W obszarze klientów indywidualnych widzimy pozytywne trendy - pierwszy kwartał to potwierdzenie wzrostu w wealth management i lekka zmiana sentymentu. Styczeń pokazał, jak klienci chcieliby powrócić do swoich nawyków, jeśli chodzi o wydatki. Widzimy to w odniesieniu do kart kredytowych i mamy poczucie, że wraz z wygaszaniem pandemii wróci optymizm konsumentów" - powiedział Sikora podczas wideokonferencji. 

Bank Handlowy osiągnął 395 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r. Wynik z tytułu sprzedaży inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych zanotował wzrost o 350,8 mln zł r/r, a wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji był również istotnie wyższy o 103,9 mln zł r/r. 

"Takiego wyniku nie widzieliśmy od wejścia na giełdę, ale to, co jest istotne, to bardzo dobrze wykorzystany moment przez nasz zespół markets. Rynki są bardzo zmienne, ceny zmieniają się z godziny na godzinę i wybranie odpowiedniego momentu decyduje o sukcesie transakcji" - zaznaczył.

"Widzimy pozytywne trendy w biznesie codziennym, transakcyjnym, stąd cieszą przychody, które pojawiają się powtarzalnie - 13% wzrostu r/r po wyłączeniu wpływów z operacji na rynkach finansowych. Jednocześnie widzimy lekki wzrost w kredytach. Myślę, że klienci zaczynają widzieć, że pandemia się kończy i że wróci pozytywny nastrój inwestycyjny" - podkreślił. 

Sikora wskazał, że widać już lekką poprawę nastroju wśród klientów detalicznych. 

"Sentyment klientów zdeterminuje to, jakie będą wyniki w bankowości detalicznej i tu można powiedzieć, że dynamika sprzedaży na kartach kredytowych pokazuje, że mamy już miesiące, kiedy sprzedaż rośnie i mamy nadzieję, że wraz z odmrożeniem gospodarki ten trend się utrzyma" - zaznaczył. 

"Mamy nadzieję, że warunki się zmienią, i zysk tego segmentu również wzrośnie" - dodał. 

Wskazał, że bank ma strategię dojścia do rentowności segmentu detalicznego poprzez zwiększenie wolumenu współpracy z klientami oraz wprowadzania nowych produktów, szczególnie w obszarze walutowym. 

"Czy to się uda w tym roku? Nie chciałbym komentować, tak jak nie komentujemy prognoz całego banku, natomiast widać choćby w raporcie po wynikach, że kwartał pierwszy jest lepszy - również finansowo - niż kwartał czwarty. Elementem, który odgrywa rolę jest dyskusja, jaki będzie skutek inflacji, stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i konsekwencji dla rynków w Europie, w tym stóp procentowych w Polsce" - zaznaczył. 

Bank Handlowy odnotował 394,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 26,36 mln zł zysku rok wcześniej. 

"Dla każdego jest zrozumiałe, że realizacja zysków z portfela powoduje, że trzeba tę wartość, tę strategię odbudowywać przez jakiś czas i jest mało prawdopodobne, aby ten wynik - oparty o rynek stałej stopy - był powtarzalny" - powiedział Sikora, odnosząc się do pytania o możliwość powtórzenia wyników w kolejnych kwartałach z I kw. br. 

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)