PE za certyfikatem szczepień umożliwiającym swobodne podróżowanie po UE

ISBNews
29.04.2021 13:20
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - Parlament Europejski zgodził się na wprowadzenie nowego certyfikatu UE COVID-19, potwierdzającego prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie w czasie pandemii, który miałby obowiązywać przez maksymalnie 12 miesięcy, poinformował Parlament. Certyfikaty szczepień na COVID-19 nie będą dokumentami podróży, poinformował Parlament.

Za wnioskiem ustawodawczym Komisji Europejskiej głosowało 540 głosami eurodeputowanych, 119 było przeciwnych, a 31 wstrzymało się od głosu. Takie same reguły mają obowiązywać obywateli państw trzecich.

"Musimy wprowadzić w życie certyfikat EU COVID-19, aby przywrócić zaufanie do Schengen podczas walki z pandemią. Państwa członkowskie muszą w bezpieczny sposób skoordynować swoje działania i zapewnić swobodny przepływ obywateli na terenie UE. Szczepionki i testy muszą być dostępne i bezpłatne dla wszystkich obywateli. Państwa członkowskie nie powinny wprowadzać dalszych ograniczeń po wejściu w życie certyfikatu" - powiedział przewodniczący Komisji  Wolności Obywatelskich, sprawozdawca Juan Fernando Lopez Aguilar (SD, Hiszpania), cytowany w komunikacie.

Dokument może mieć formę cyfrową lub papierową; ma poświadczać, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub, alternatywnie, że jej wynik testu jest negatywny lub że wyleczyła się z infekcji. Certyfikaty EU COVID-19 nie będą jednak służyć ani jako dokument podróży, ani nie staną się warunkiem korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się, stwierdzili posłowie.

Zarówno Parlament, jak i Rada Europejska są teraz gotowe do rozpoczęcia negocjacji. Celem jest osiągnięcie porozumienia przed letnim sezonem turystycznym, podano także.

Parlament uważa, że posiadacze certyfikatu EU COVID-19 nie powinni podlegać dodatkowym ograniczeniom w podróżowaniu, takim jak kwarantanna, samoizolacja czy testy. Posłowie podkreślają również, że aby uniknąć dyskryminacji osób nieszczepionych oraz ze względów ekonomicznych, kraje UE powinny "zapewnić powszechne, dostępne, terminowe i bezpłatne testy".

Parlament chce zagwarantować, że unijny certyfikat będzie funkcjonował równolegle z każdą inicjatywą państw członkowskich, które powinny również przestrzegać tych samych wspólnych ram prawnych.

Państwa członkowskie muszą akceptować świadectwa szczepień wydane w innych państwach członkowskich dla osób zaszczepionych szczepionką dopuszczoną do użytku w UE przez Europejską Agencję Leków (EMA) (obecnie Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Janssen), uważają posłowie. Do państw członkowskich będzie należała decyzja, czy zaakceptują również świadectwa szczepień wydane w innych państwach członkowskich dla szczepionek, wymienionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Świadectwa będą weryfikowane, by zapobiec oszustwom i fałszerstwom, podobnie jak autentyczność pieczęci elektronicznych umieszczonych na dokumencie. Dane osobowe uzyskane z certyfikatów nie będą mogły być przechowywane w docelowych państwach członkowskich i nie powstanie centralna baza danych na szczeblu UE.

Wykaz podmiotów, które będą przetwarzać i otrzymywać dane, będzie jawny, tak by obywatele mogli korzystać z praw do ochrony danych przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

(ISBnews)