TXM miało 12,38 mln zł straty netto z dz. kont., 22,35 mln zł straty EBIT w 2020

ISBNews
29.04.2021 13:40
A A A

Warszawa, 29.04.2021 (ISBnews) - TXM odnotowało 12,38 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 57,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W ujęciu ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) strata netto za ub.r. wyniosła również 12,38 mln zł wobec 61,89 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 22,35 mln zł wobec 46,84 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,64 mln zł w 2020 r. wobec 223,71 mln zł rok wcześniej.

W 2020 roku TXM osiągnęło obroty w wysokości 138,7 mln zł, czyli o 38% niższe niż rok wcześniej, przy jednoczesnym spadku wolumenu marży handlowej o 24% oraz redukcji kosztów o 35%. Sytuacja w poszczególnych kanałach dystrybucji była jednak odmienna. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych spadła (z powodu lockdownu i zmniejszenia powierzchni sieci) łącznie o 39%. Z kolei obroty w kanale e-commerce wzrosły o 36% do 7,9 mln zł, podano w komunikacie.

"Wyniki minionego roku zostały zdeterminowane przez trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Po pierwszym szoku związanym z wprowadzonym lockdownem musieliśmy podjąć szereg działań dostosowujących do nowej rzeczywistości, jak również stabilizujących płynność spółki w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym" - powiedział wiceprezes Marcin Łużniak, cytowany w komunikacie.

"Należy dodać, że w pierwszych miesiącach minionego roku trwały wytężone przygotowania do nowego otwarcia, czyli do wdrożenia w sposób dosłowny słów 'TXM - zmieniamy się dla Ciebie, ciesz się modą i okazją'. W marcu 2020 roku do sprzedaży miała wejść nasza pierwsza oferta przygotowana według nowo wypracowanej strategii. Miała zostać wprowadzona nowa komunikacja z klientami i zapewnione dostawy towarów w systemie 'just in time'. W rezultacie czego liczyliśmy na długo oczekiwany wzrost sprzedaży. Jednak został napisany inny scenariusz" - dodała wiceprezes Agnieszka Smarzyńska. 

W ramach wdrażanej strategii zmodyfikowane zostało podejście do oferowanego asortymentu. Został on podzielony na kategorie liderów (mające przyciągać klientów do sklepów i zachęcać ich do powrotu) oraz kategorie wspierające, mające budować koszyk klientów już odwiedzających sklep. Poprawiona została ekspozycja towarów oraz estetyka sklepów. Zmieniony został sposób komunikacji z konsumentem w sklepie, szczególnie w zakresie cen, promocji oraz oferty "gazetkowej", podano dalej. 

"Pomimo spadków sprzedaży ewidentnym potwierdzeniem efektów działań w obszarze asortymentu był wzrost marży o 7 punktów procentowych, czyli o ponad 22%. Na nowo opracowane zostały też działania optymalizujące koszty w szczególności w obszarze najmu sieci sprzedaży, magazynu i biur oraz wynagrodzeń. Udało nam się ograniczyć wydatki stałe o 35%, czyli proporcjonalnie do spadku sprzedaży (38%)" - dodała Agnieszka Smarzyńska.

Zdaniem Łużniaka, efekty zmian w produkcie oraz podjętych działań dostosowujących do nowej sytuacji należy ocenić pozytywnie.

"Wynik na sprzedaż uległ poprawie o prawie 25 mln zł w ujęciu r/r. Wypracowana została dodatnia EBITDA, a co jeszcze istotniejsze utrzymaliśmy płynność finansową, bez żadnej pomocy ze strony państwa. Uzyskany wzrost marży w ujęciu procentowym potwierdza, że fundament TXM, którym jest strategia produktowo-asortymentowa, jest efektywna i słuszna" - dodał Łużniak.

Ważnym aspektem sytuacji TXM w 2020 roku było zakończenie z sukcesem postępowania restrukturyzacyjnego. W konsekwencji zawarcia układu ponad 70 mln zł zobowiązań uległo konwersji na kapitał, a kolejne 15 mln zł zostało warunkowo umorzone. Tym samym proces restrukturyzacji w oparciu o przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne wszedł w nowy etap - wykonania układu, podkreślono w materiale.

"Na kolejne okresy patrzymy z umiarkowanym optymizmem. Liczymy, że z początkiem maja br. zostaną w pełnym zakresie otwarte galerie handlowe, a w kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszego luzowania obostrzeń epidemiologicznych" - wskazała Smarzyńska.

Spółka przypomniała, że w kwietniu br. zarząd złożył wniosek o wsparcie w ramach tarczy dla dużych firm realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) o wartości 14,1 mln zł. TXM, jako spółka w restrukturyzacji, w 2020 roku nie otrzymała żadnej bezzwrotnej pomocy, tym samym byłoby to jedyne wsparcie. Fakt zakończenia postępowania układowego dopełnił ostatnią formalną przesłankę uczestnictwa w programie pomocowym.

"Spełniamy wszystkie kryteria programowe i liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie. Środki te planowalibyśmy wykorzystać do uzupełnienia majątku obrotowego, który ucierpiał w miesiącach pandemicznych" - podsumował Łużniak.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

(ISBnews)