PKN Orlen utworzy program emisji euroobligacji o łącznej wartości do 5 mld euro

ISBNews
30.04.2021 07:45
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Zarząd i rada nadzorcza PKN Orlen wyraziły zgodę na utworzenie programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Euro Medium Term Notes, EMTN) o łącznej wartości do 5 mld euro, podał koncern. W ramach programu będzie możliwość emisji tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych.

"Na jego podstawie spółka będzie mogła wielokrotnie emitować euroobligacje w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności. W ramach programu będzie możliwość emisji tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych. To kolejny krok w kierunku dywersyfikacji źródeł finansowania projektów rozwojowych zapisanych w Strategii Orlen2030" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej PKN Orlen dwukrotnie wyemitował krajowe obligacje zrównoważonego rozwoju z oprocentowaniem opartym o poziom ratingu ESG.

"Sukces emisji krajowych obligacji wyraźnie pokazuje, że uczestnicy rynku finansowego postrzegają nas jako atrakcyjnego i wiarygodnego partnera, a kierunek naszych działań biznesowych za słuszny. Zainteresowanie inwestorów i sprzyjające warunki rynkowe to dla nas jasny sygnał, by podjąć intensywne działania, które pozwolą nam skorzystać również ze środków zagranicznych. Pozyskane w ten sposób środki zamierzamy przeznaczyć na realizację kluczowych dla przyszłości Spółki projektów, które m.in. wpłyną na ograniczenie emisji CO2 i rozwój odnawialnych źródeł energii. Tym samym wzmocnią naszą pozycję na międzynarodowym rynku i przyniosą wymierne korzyści akcjonariuszom" powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Euroobligacje emitowane w ramach Programu EMTN będą oferowane i sprzedawane na podstawie prospektu, który zostanie przygotowany przez PKN Orlen. Zarejestrowane zostaną w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank lub Clearstream Banking. Spółka będzie mogła ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub inny podmiot prowadzący rynek regulowany, podano także.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to kluczowe elementy strategii neutralności emisyjnej spółki do 2050 roku. W ramach jej realizacji PKN Orlen zadeklarował do 2030 roku redukcję emisji CO2 o 20% z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN Orlen na europejskim rynku" - czytamy dalej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)