Rafako: Portfel to ok. 1 mld zł na koniec 2020, są problemy z jego uzupełnianiem

ISBNews
30.04.2021 08:15
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako wynosiła ok. 1 mld zł na koniec 2020 r., jednak grupa ma problemy z jego uzupełnianiem o nowe projekty ze względu na brak dostępnych limitów gwarancyjnych, podała spółka.

"Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 31 grudnia 2020 wynosiła ok. 1 mld zł. Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (3,2 mld zł przypadające na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza grupy kapitałowej Rafako, z czego do wykonania zostało 0,01 mld zł)" - czytamy w raporcie.

Wyjaśniono, że portfel ten nie uwzględnia kontraktów planowanych, ale jeszcze nie zawartych, natomiast uwzględnia kontrakty podpisane warunkowo.

"Grupa ma obecnie problemy z uzupełnianiem portfela zamówień o nowe projekty. Jednym z powodów jest brak dostępnych limitów gwarancyjnych na nowe projekty z uwagi na bardzo ostrożne podejście sektora finansowego do wyników operacyjnych jednostki dominującej oraz toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego. Powoduje to ograniczenie możliwości utrzymania portfela zamówień na poziomie, który pozwoliłby w dłuższym terminie na pokrycie kosztów stałych i generowanie oczekiwanej nadwyżki finansowej dla grupy" - czytamy dalej.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)