Boryszew dokona odpisów zw. z aktywami Impexmetalu na łączną kwotę 50 mln zł

ISBNews
30.04.2021 08:30
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Boryszew dokona odpisów księgowych korygujących wartość aktywów przejętych od Impexmetalu na łączną kwotę 50 mln zł, podała spółka. 

"Boryszew [...] otrzymał od zewnętrznego doradcy analizę dotyczącą wpływu na wyceny poszczególnych składników aktywów transakcji związanych z przeniesieniem na emitenta praw własności do akcji i udziałów spółek kapitałowych, będących w posiadaniu Impexmetal S.A., z punktu widzenia wpływu rozliczenia tej transakcji na poszczególne składniki skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Boryszew. Przeprowadzone testy wykazały konieczność dokonania odpisów księgowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta korygujących wartość użytkowanych aktywów w łącznej kwocie 50 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Powyższe odpisy wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie finansowe poprzez pomniejszenie wyniku netto o kwotę utworzonych odpisów pomniejszone o aktywo na podatek odroczony. Operacje te mają charakter niegotówkowy i nie wpływają na sytuacją płynnościową, podkreślono.

16 lutego br. Boryszew zdecydował o rozpoczęciu dodatkowych analiz wpływu rozliczenia transakcji przeniesienia na spółkę praw własności do akcji i udziałów innych spółek kapitałowych będących w posiadaniu Impexmetalu.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)