Dekpol miał 52,77 mln zł zysku netto, 81,04 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ISBNews
30.04.2021 08:35
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Dekpol odnotował 52,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 50,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł w 2020 r. 81,04 mln zł wobec 70,96 mln zł zysku rok wcześniej.

"Niezależnie od pandemii koronawirusa, która doprowadziła do wielu zmian w światowej gospodarce, miniony rok był dla grupy kapitałowej rokiem udanym pod kątem działalności biznesowej i rekordowym pod względem osiągniętych wyników finansowych. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego grupa wypracowała w 2020 roku 1,055 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 36,63% w stosunku do 2019 roku. Marża brutto na sprzedaży wzrosła o 2,2 pkt proc. i wyniosła 13,02%. EBITDA w kontekście minionego roku wyniosła 92 mln zł, natomiast zysk operacyjny wzrósł o 10 mln zł. W rezultacie grupa zakończyła rok zyskiem netto w wysokości 52,8 mln zł" - napisał prezes Mariusz Tuchlin w liście załączonym do raportu.

Prezes zwraca uwagę, że w 2020 roku wyniki zostały wypracowane z bieżącej, podstawowej działalności operacyjnej grupy, natomiast w 2019 roku istotny udział w wyniku stanowiła wartość związana z przeszacowaniami nieruchomości inwestycyjnych. Porównanie wyniku z podstawowej działalności operacyjnej rozumianego jako zysk na sprzedaży, rok do roku, wskazuje na dynamiczny wzrost w 2020 roku o 87,7% (81,3 mln zł vs 43,3 mln zł).

"Jest to istotne potwierdzenie, że obrany przez nas strategiczny kierunek jest słuszny. Polega on na zrównoważonym rozwoju w oparciu o trzy uzupełniające się filary naszego biznesu: segment Generalnego Wykonawstwa (Dekpol Budownictwo), Deweloperski (Dekpol Deweloper) i Produkcji Osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel)" - podkreślił prezes.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 054,98 mln zł w 2020 r. wobec 772,12 mln zł rok wcześniej.

"Segment Generalnego Wykonawstwa, wydzielony z początkiem br. do spółki Dekpol Budownictwo, osiągnął w minionym roku 654 mln zł przychodów (versus 487 mln zł w 2019) ponadto dochodzą do tego wewnętrzne zlecenia dla segmentu Deweloperskiego na poziomie około 100 mln zł rocznie. [...] Na koniec 2020 roku w portfolio posiadaliśmy kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 900 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 338 mln zł netto, natomiast w ramach wewnętrznych działań na rzecz segmentu Deweloperskiego posiadaliśmy kontrakty o wartości ponad 130 mln zł, z czego do realizacji pozostawało około 70 mln zł (znacząca większość prac zostanie zakończona w bieżącym roku)" - czytamy dalej.

W ramach segmentu Deweloperskiego osiągnięto w ubiegłym roku 287 mln zł przychodów, na co złożyło się rozpoznanie 622 lokali. Wysoka kontrybucja segmentu Deweloperskiego do wyników Grupy to przede wszystkim efekt zakończenia realizacji inwestycji Grano Residence, podano także.

Spośród trzech segmentów grupy, działalność Dekpol Steel w roku 2020 została dotknięta najmocniej skutkami pandemii. Szczególnie w II i III kwartale obserwowane było zahamowanie produkcji maszyn budowlanych - większość klientów OEM zamknęło w tym czasie swoje fabryki, czego efektem był spadek przychodów segmentu w 2020 o 11,1% do 80,62 mln zł, wyjaśnił prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 22,67 mln zł wobec 23,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)