Bumech miał 1,57 mln zł zysku netto, 3,49 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ISBNews
30.04.2021 08:45
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Bumech odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 7,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,49 mln zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,62 mln zł w 2020 r. wobec 74,32 mln zł rok wcześniej.

"Z dużą satysfakcją patrzę na grupę kapitałową Bumech SA, jako na zespół kooperujących przedsiębiorstw o dużym znaczeniu dla całego regionu. Rozwój specjalistycznej działalności górniczej w aspekcie robót drążeniowych oraz prac remonotowo-produkcyjnych ze strategicznym planowaniem dywersyfikacji działalności, powinno zaowocować stabilnym rozwojem całej grupy. Spółki przy podziale ryzyka zostały podzielone branżowo i ukierunkowane na cele wyłącznie w swoim obszarze produktowym. Naszą uwagę zwraca rynek małych gabarytowo maszyn specjalistycznych przeznaczonych dla tunelingu i górnictwa rud, produkcja energii elektrycznej, cieplnej oraz rynek surowców nieenergetycznych" - napisał prezes Andrzej Buczak w liście załączonym do raportu.

"Krótkoterminowo odnosimy pierwsze sukcesy. Szerokim łukiem omijają nas negatywne konsekwencje obniżenia popytu na usługi świadczone przez podmioty sektora okołogórniczego. Nie bierzemy udziału w wojnie cenowej, jaką obserwujemy podczas przetargów. Nie planujemy ograniczać działalności operacyjnej, a wręcz przeciwnie - systematycznie rozszerzać skalę działania" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1,58 mln zł wobec 6,01 mln zł straty rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)