GfK: Barometr Nastrojów Konsumenckich spadł o 1,2 pkt m/m do -11 pkt w kwietniu

ISBNews
30.04.2021 09:15
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK dla Polski spadł o 1,2 pkt proc. w kwietniu i wyniósł -11 pkt, podał Instytut Badania Opinii i Rynku Gfk.

"W kwietniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:
 - nastąpił wzrost ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - wzrost o 1,6 pkt proc., z poziomu -11,4 do -9,8;
 - nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - spadek o 3,9 pkt proc., z poziomu 0 do -3,9;
 - nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju - spadek o 1,6 pkt proc., z poziomu -34,5 do -36,1;
 - nastąpił spadek skłonności do zakupów - spadek o 0,8 pkt proc., z poziomu -6,7 do 5,9" - czytamy w komunikacie.

Badanie zrealizowano w dniach 9-14 kwietnia w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

(ISBnews)