Budimex miał 42,48 mln zł zysku netto z dział. kont. w I kw. 2021 r.

ISBNews
30.04.2021 09:15
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Budimex odnotował 42,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 28,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej łącznie - z działalności kontynuowanej i zaniechanej - wyniósł 67,52 mln zł wobec 22,06 mln zł rok wcześniej, a zysk netto ogółem 71,42 mln zł wobec 23,96 mln zł.

Ze względu na podpisanie 22 lutego 2021 roku warunkowej umowy sprzedaży Budimex Nieruchomości segment deweloperski prezentowany jest jako działalność zaniechana (zarówno w sprawozdaniu za I kwartał 2021 roku, jak i w danych porównywalnych za I kwartał 2020 roku) zgodnie z MSSF 5. Działalność kontynuowana grupy obejmuje segmenty budowlany oraz usługowy, wyjaśniono.

Zysk operacyjny wyniósł 62,82 mln zł wobec 40,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 244,79 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 1 469,99 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale roku 2021 rentowność operacyjna Grupy Budimex z działalności kontynuowanej była zauważalnie wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ramach segmentu budowlanego rentowność uległa poprawie głównie ze względu na dobrą rentowność kontraktów kolejowych, a także lepszy wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Mniej sprzyjające warunki pogodowe, utrudniające prowadzenie prac budowlanych, spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dodatkowo, w segmencie drogowym kilka istotnych kontraktów jest obecnie w fazie projektowania, co przekłada się na relatywnie niewielkie przychody ze sprzedaży" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2021 roku segment usługowy, którego filarem jest Grupa FBSerwis, kontynuował dynamiczny rozwój, zwiększając przychody ze sprzedaży o 27% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie odnotowano wzrost wypracowanego zysku operacyjnego oraz zysku brutto. Głównym czynnikiem wzrostowym były dobre wyniki segmentu zarządzania odpadami komunalnymi.

Wyniki segmentu deweloperskiego (prezentowanego jako działalność zaniechana) w pierwszym kwartale 2021 roku były znacznie lepsze niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Podpisano 346 aktów notarialnych w porównaniu do 4 podpisanych w pierwszym kwartale roku 2020. Duży wzrost wolumenu aktów notarialnym wynika bezpośrednio z rozkładu harmonogramów realizacji projektów oraz przekazań klientom wybudowanych mieszkań. Przedsprzedaż wyniosła 494 mieszkań w porównaniu do 541 w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także.

"Sytuacja gotówkowa spółek z Grupy Budimex jest stabilna i pozwala na niezakłócone funkcjonowanie procesów operacyjnych oraz finansowanie działalności inwestycyjnej. W celu utrzymywania dobrej kondycji oraz płynności finansowej podwykonawców i dostawców w dalszym ciągu oferowane są wcześniejsze płatności za wykonywane usługi i dostarczane materiały. Trwający stan epidemii w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe Grupy Budimex osiągnięte w pierwszym kwartale 2021 roku" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 220,29 mln zł wobec 28,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)