Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
30.04.2021 17:45
A A A

T-Bull odnotował 1,83 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 2,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

British Automotive Holding (BAH) odnotował 17,68 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 23 mln zł straty netto rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

JR Holding podpisał z trzema osobami fizycznymi umowę przyrzeczoną sprzedaży 27 556 udziałów w spółce Laguna Capital o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 100% w kapitale zakładowym i głosach Laguna Capital, podała spółka. 

Oferta Budimeksu, warta 584,28 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na "Budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 5: węzeł Leśnice (bez węzła) - węzeł Bożepole Wielkie (bez węzła)", podała spółka.

Digitree Group zanotowała 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2021 r. oraz ok. 0,63 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

W wyniku opóźnienia zakończenia budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas i Budimex, przekazanie do eksploatacji bloku nr 7 nastąpi do 15 maja 2021 roku, podała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE).

Atlas Estates odnotował 4,98 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 32,72 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Maciejowi Brzozowskiemu funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Alior Banku, podała Komisja. 

Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wyniosła 1,47 mld zł w I kw. br. wobec 2,36 mld zł rok wcześniej. Kwotę 1,36 mld zł stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż spadła z 2,09 mld zł rok wcześniej, podała spółka.

Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) zleciła Torpolowi elektryfikację linii i budowę przystanku Gdańsk Firoga za 48,85 mln zł brutto, podał Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Zarząd Selena FM zarekomendował akcjonariuszom utworzenie kapitału rezerwowego w kwocie 75 mln zł na nabycie akcji własnych spółki oraz udzielenie upoważnienia zarządowi do przeprowadzenia programu skupu do 3 mln akcji po cenie w proponowanym przedziale 11-25 zł za sztukę, w terminie do 27 maja 2024 roku.

Łukasz Kędzior został powołany od 1 maja 2021 r. na stanowisko prezesa zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Pekao TFI), zastępując na tym stanowisku Jacka Janiuka, podała spółka. Nowo powołany prezes będzie odpowiedzialny za piony: sprzedaży i marketingu, finansowy, operacyjny, zarządzania ryzykiem oraz pion zarządu.

PKN Orlen podpisał list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe z Gminą Piła i Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile, a także z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, podała spółka.

Getin Holding oczekuje, że w ciągu roku - półtora zamknie transakcje sprzedaży aktywów zagranicznych i w połowie 2022 roku będzie chciał poinformować rynek o swojej nowej strategii, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Według zarządu, wyniki z działalności kontynuowanej za 2021 rok nie powinny być gorsze od ubiegłorocznych. 

Eco5tech (wcześniej Eco-Investment Poland) złoży w maju dokument informacyjny w związku z planowanym na przełom II i III kw. br. debiutem na rynku NewConnect, poinformowała ISBnews prezes Alicja Gackowska. Spółka chce rozwijać autorskie projekty z branży proptech, m.in. dotyczący zarządzania budynkami w kontekście zagrożenia epidemiologicznego.

mPay pozyskał w ramach emisji akcji 5,5 mln zł, co zapewnia wypełnienie umowy z Bankiem BPS dotyczącej zakupu Domu Maklerskiego Banku BPS, poinformował prezes Andrzej Basiak.

Netia Data Center Mind w Jawczycach pod Warszawą, który rozpoczął działalność na początku miesiąca, w trzecim tygodniu funkcjonowania został skomercjalizowany w 32%, podała spółka. Nowy obiekt jest w pełni zasilany zieloną energią z lądowych farm wiatrowych od Innogy.

PKP Cargo przetransportowało w Polsce 8,1 mln ton towarów w marcu 2021 r. (+13,6% r/r). W tym czasie odnotowało też wzrost zrealizowanej pracy przewozowej o 6,8% r/r do poziomu 2 mld tkm, podała spółka.

DataWalk widzi dobrą perspektywę 2021 roku, kontynuuje realizacje prac wdrożeniowych wynikających z umów zawartych w 2020 roku i zwraca uwagę, że rozpoznanie znacznej części przychodów przesunęło się na bieżący rok, poinformował prezes Paweł Wieczyński.

Klienci Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) mogą skorzystać z usługi mojeID zarządzanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), która daje możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości, podał bank. 

Producent soków i napojów Excellence objął 10% akcji spółki Polskie Konopie. Będzie ona produkowała artykuły spożywcze z dodatkiem konopii, suplementy diety, a także rozpocznie sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz kosmetyków na bazie konopii, podała spółka.

Erbud podpisał z Lidlem umowę na budowę Centrum Dystrybucyjnego Lidl Oleśnica w Dobroszycach, podała spółka. Wartość kontraktu to 229,32 mln zł netto.

Satis Group rozszerza działalność operacyjną o perspektywiczny rynek MedTech, podała spółka. Obecnie Satis pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju, która uwzględni wejście w nowe branże.

Zarząd Budimeksu ocenia, że kolejne kwartały powinny przynieść poprawę rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie zwraca uwagę, że trendy w zakresie cen materiałów, w szczególności stali, ropy i ropopochodnych czy styropianu, przy utrzymujących się niskich cenach ofertowych sprawią, że rentowność branży w najbliższych kwartałach może być pod presją.

T-Bull zawarł z PMI Capital ASI list intencyjny, zgodnie z którym strony ustaliły zamiar sprzedaży przez T-Bull na rzecz PMI lub podmiotu wskazanego przez PMI gier/projektów gier oraz licencji do wybranych modułów wykorzystywanych w grach, podała spółka.

ZM Silesia - spółka zależna Boryszewa - otrzymała zawiadomienie od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Katowicach o dokonaniu blokady rachunków bankowych jako zabezpieczenia należności związanych z wykonaniem decyzji określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki w podatku VAT za 2012 rok w kwocie 28,6 mln zł, powiększone o odsetki od zaległości podatkowych w kwocie około 16 mln zł, podał Boryszew.

Creepy Jar odnotował 22,41 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Holding odnotował 30,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r., podała spółka w prezentacji.

Serinus Energy odnotował 9,3 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1,94 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OncoArendi Therapeutics odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 1,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy Budimex wynosił 12 753,64 mln zł na 31 marca 2021 roku, podała spółka.

Budimex odnotował 42,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 28,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej łącznie - z działalności kontynuowanej i zaniechanej - wyniósł 67,52 mln zł wobec 22,06 mln zł rok wcześniej, a zysk netto ogółem 71,42 mln zł wobec 23,96 mln zł.

Bumech odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 7,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules odnotował 4,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 38,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sieć handlowa HalfPrice z Grupy CCC otworzy 4 maja pierwszych pięć sklepów, podała spółka. HalfPrice będzie oferować - w ramach konceptu off-price - odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

Dekpol odnotował 52,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 50,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

IMC odnotowało 31,79 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 7,48 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 12,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew dokona odpisów księgowych korygujących wartość aktywów przejętych od Impexmetalu na łączną kwotę 50 mln zł, podała spółka. 

Przychody Grupy AmRest wyniosły 380 mln euro w I kw. 2021 r., co oznacza spadek o 7,8% w skali roku, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Vivid Games odnotowało 2,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 0,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DataWalk odnotował 6,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 11,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako wynosiła ok. 1 mld zł na koniec 2020 r., jednak grupa ma problemy z jego uzupełnianiem o nowe projekty ze względu na brak dostępnych limitów gwarancyjnych, podała spółka.

Rafako w restrukturyzacji odnotowało 316,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 473,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd i rada nadzorcza PKN Orlen wyraziły zgodę na utworzenie programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Euro Medium Term Notes, EMTN) o łącznej wartości do 5 mld euro, podał koncern. W ramach programu będzie możliwość emisji tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych.

PKN Orlen zakłada, że do wydzielenia rafinerii w Gdańsku dojdzie w ciągu najbliższych miesięcy, natomiast jeszcze w tym kwartale planuje ogłosić ostateczną strukturę transakcji, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen na początku maja złoży w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie koncentracji z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), a cały proces może się zakończyć nawet wcześniej niż proces dotyczący Grupy Lotos, czyli przed końcem 2021 roku, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen powinien dokonać wyboru wykonawcy Kompleksu Olefin - jednego z trzech kluczowych projektów w ramach programu rozbudowy petrochemii koncernu - w II kwartale 2021 roku, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

Podpisanie umowy na budowę bloku gazowego elektrowni Ostrołęka C powinno nastąpić jeszcze w I półroczu 2021 roku, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

(ISBnews)