APK: Inflacja średnioroczna wyniesie 3,1% w 2021 r. i 2,8% w 2022 r.

ISBNews
30.04.2021 23:10
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Przyjęta przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że średnioroczna inflacja CPI wyniesie 3,1% w 2021 r., 2,8% w 2022 r. 2,6% w 2023 r. i 2,5% w 2024 r., podano w dokumencie.

"Początek 2021 r. przyniósł wzrost rocznego tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do 2,6% w styczniu, spadek do 2,4% w lutym oraz wzrost do 3,2% w marcu. Oczekuje się, że inflacja w całym 2021 r. wyniesie średnio 3,1%, a w następnych latach prognozy będzie się zbliżać do celu inflacyjnego 2,5%" - czytamy w APK.

Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji jest możliwość innego niż założono kształtowania się cen na światowych rynkach surowców energetycznych i żywności, co bezpośrednio przełoży się na ścieżkę zmian cen w Polsce, zaznaczono w dokumencie.

"W szczególności dotyczy to cen ropy naftowej, które mają istotny wpływ na krajowe ceny paliw, a w konsekwencji na koszty transportu. Pośrednio w kierunku wyższej inflacji, może również oddziaływać wzrost dynamiki cen producenta, wynikający z braków surowców i komponentów do produkcji, przy rosnącym wraz z poprawą koniunktury popycie na środki produkcji" - czytamy dalej.

(ISBnews)