APK: Luka VAT spadła o 1,3 pkt proc. r/r do 10,8% potencjalnych wpływów w 2020

ISBNews
30.04.2021 23:30
A A A

Warszawa, 30.04.2021 (ISBnews) - Przyjęta przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się o 1,3 pkt proc. do ok. 10,8% potencjalnych wpływów w 2020 r., podano w dokumencie.

"Dla uproszczonego oszacowania luki VAT w 2020 r. zastosowano metodę odgórną (top down), która wykorzystuje dane makroekonomiczne na temat bazy podatku VAT (konsumpcję prywatną, zużycie pośrednie, inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych). Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2020 r., pomimo recesji, luka VAT uległa dalszemu ograniczeniu (o 1,3 pkt proc.), choć wciąż wynosiła ok. 10,8% potencjalnych wpływów" - czytamy w dokumencie.

"Opierając się na podejściu Komisji Europejskiej dotyczącej analizy tzw. compliance effect można oszacować, że w 2020 r. poprawa dochodów z VAT dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji wyniosła 2,7 mld zł. Potwierdza to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego przyniosły wymierne efekty również w trudnym roku 2020" - czytamy dalej.

(ISBnews)