Libet miał 1,64 mln zł straty netto, 5,37 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ISBNews
04.05.2021 09:00
A A A

Warszawa, 04.05.2021 (ISBnews) - Libet odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 17,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,37 mln zł wobec 25,23 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2020 roku grupa kapitałowa Libet osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 5 369 tys. zł, wobec znormalizowanego zysku w 2019 roku (skorygowanego o wynik zdarzeń jednorazowych) na poziomie 9 352 tys. zł. Niższy wyniki na działalności operacyjnej jest wynikiem dynamicznie zmieniającego się otoczenie makroekonomiczne, szczególnie w IV kwartale, które charakteryzowało się presją cenową na rynku budowlanym, szczególnie kostki brukowej. Grupa dostosowała cenniki do trendów rynkowych. Należy mieć również na uwadze, iż w IV kwartale 2020 roku zaobserwowano ożywienie popytu deweloperów, którzy często kupują produkty standardowe (tańsze) przeznaczone do wykończenia powierzchni wspólnych w budynkach wielorodzinnych" - wyjaśniono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,18 mln zł w 2020 r. wobec 199,97 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży wyniosły 2020 roku wyniosły 250 178 tys. zł, co oznacza wzrost o 25,1% w porównaniu do roku 2019. Grupa po dynamicznych zmianach zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym na przełomie 2018-2019, odbudowuje swoją pozycję rynkową oraz płynnościową. W pierwszym kwartale 2019 roku spółka zawarła umowę sprzedaży aktywów należących do spółki w Gajkowie oraz Lublinie. Pomimo sprzedaży dwóch zakładów, Spółce udało się osiągnąć istotnie wyższe przychody ze sprzedaży. Jest to spowodowane kontynuacją działań w kierunku trwałej poprawy sytuacji płynnościowej spółki, w efekcie częściowej odbudowy kapitału pracującego spółki. Poprawa kapitału obrotowego była związana z częściowym powrotem do historycznego poziomu skali działalności spółki poprzez sfinansowanie odpowiedniej wielkości produkcji a tym samym wolumenów sprzedaży. Korzystny wpływ na zwiększenie przychodów ze sprzedaży miało także bieżące pozyskiwanie nowych klientów w stabilnych kanałach dystrybucji oraz czasowe zmiany zachowań konsumenckich wynikających z pandemii COVID-19, szczególnie wzmożone zainteresowanie produktami spółki w okresie wiosennego lockdownu" - czytamy w raporcie.
 
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 9,17 mln zł wobec 25,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Obok kostek brukowych i płyt tarasowych jej portfolio obejmuje m.in. liczne propozycje materiałów do realizacji obrzeży, ogrodzeń, schodów czy elementów małej architektury ogrodowej, a także oświetlenie zewnętrzne, chemię budowlaną czy akcesoria i narzędzia montażowe. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)