ASM Group: Rośnie popyt na usługi wsparcia sprzedaży w sklepach stacjonarnych

ISBNews
04.05.2021 15:05
A A A

Warszawa, 04.05.2021 (ISBnews) - ASM Group dostrzega wzrost popytu na usługi wsparcia sprzedaży wraz z otwieraniem placówek handlowych i w nadchodzących miesiącach będzie rozwijać technologie, które mają podwyższać efektywność usług świadczonych klientom, poinformowała ISBnews prezes Dorota Kenny.

"Ubiegły rok zarząd poświęcił na zabezpieczenie Grupy ASM przed negatywnymi skutkami trudnej sytuacji Grupy Vertikom, a w efekcie ogłoszenia jej upadłości. W porozumieniu z instytucjami finansowymi zarząd ASM przeprowadził szereg procesów stabilizujących i zredukował zadłużenie poprzez znaczącą przedpłatę zobowiązania kredytowego. To duże osiągnięcie w roku naznaczonym pandemią. Chcę podkreślić, że dominującym negatywnym aspektem niemieckiej akwizycji i podjętej w 2018 r. decyzji transakcyjnej jest obecne zadłużenie na bilansie ASM, co w znaczący sposób ogranicza nasze możliwości rozwojowe w najbliższym czasie" - powiedziała ISBnews Kenny.

Stwierdziła, że dominującym czynnikiem, mającym wpływ na wyniki za ubiegły rok, były konsekwencje błędnej decyzji poprzedniego prezesa o akwizycji niemieckiej Grupy Vertikom.

"Wyniki Grupy ASM za rok 2020 zostały obciążone przede wszystkim przez odpisy związane z upadłością tej grupy. Nowo powołany zarząd przejął stery nad Grupą ASM z problemami płynnościowymi i w trakcie procesu restrukturyzacyjnego grupy Vertikom. Gdyby nie to, Grupa ASM byłaby w innym miejscu niż jest teraz. Przejęcie Grupy Vertikom było projektem firmowanym przez ówczesnego prezesa Adama Stańczaka. Warto dodać, że w procesie decyzyjnym, były prezes nie uzyskał żadnych zgód korporacyjnych, tzn. uchwały zatwierdzającej rady nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Z perspektywy czasu widzimy, że zmaterializowały się ryzyka, które były flagowane w procesie przygotowawczym" - powiedziała Kenny.

"Zestawienie tych faktów z informacjami, które przedstawione były w przeprowadzonym due diligence akwizycyjnym skłoniły obecny zarząd do zwrócenia się do akcjonariuszy o wydanie zgody na rozliczenie byłego prezesa z transakcji, za którą był odpowiedzialny. Mamy w tym względzie poparcie rady nadzorczej. W naszej ocenie, zbagatelizował on szereg poważnych czynników ryzyka i swoim postępowaniem naraził Grupę ASM oraz głównego inwestora na straty finansowe. Spotyka się to z bezprawnymi działaniami byłego prezesa, który dąży do zablokowania dochodzenia przez spółkę swoich praw" - dodała prezes.

"Obserwujemy zwiększający się popyt na usługi wsparcia sprzedaży wraz z otwarciem placówek handlowych. Według najnowszych prognoz PMR, w 2021 r. wartość rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi wzrośnie o ponad 3%. To o 1% więcej niż w 2020 r. Tu widzimy naszą rolę w zapewnieniu konsumentom bezpiecznych zakupów oraz w zachowaniu ciągłości biznesu naszych klientów" - podsumowała prezes.

ASM Group jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)