Obroty na rynku głównym GPW spadły o 4,9% r/r do 22,5 mld zł w kwietniu

ISBNews
04.05.2021 17:30
A A A

Warszawa, 04.05.2021 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 22,5 mld zł w kwietniu, co oznacza spadek o 4,9% w skali roku, podała giełda.

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 6,1% r/r do poziomu 22,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 104,8 mln zł, o 6,1% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia wyniosła 60 810,55 pkt i była o 31,9% wyższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie. 

Na rynku NewConnect w kwietniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 50,9% r/r do poziomu 540,4 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 53,1% r/r i wyniosła 509,9 mln zł.

"Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w kwietniu wyniósł 648,6 tys. szt., czyli o 23,5% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 31,5% r/r do poziomu 357,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 28,5% r/r do 147,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 28,4% r/r do 124,8 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 17,1% r/r do 19,2 tys. szt."- czytamy dalej. 

W kwietniu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 29,9% r/r do poziomu 188,4 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 25,8% r/r do 74,4 mln zł, wskazano również. 

GPW podała także, że wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec kwietnia 102,5 mld zł, wobec 93,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 43,8% r/r do poziomu 307,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 38,2 mld zł wobec 18,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 107,4% r/r.

"Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 11,8 TWh, co oznacza spadek o 51,8% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 6,7% r/r do poziomu 3,0 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 59,3% r/r do poziomu 8,9 TWh" - czytamy dalej. 

Z kolei łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 37,2% r/r do 8,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 73,7% do poziomu 3,6 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 57% r/r do poziomu 5 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł 2,0 TWh, co oznacza spadek o 11% r/r, podano także. 

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) spadł o 25,1% r/r do poziomu 12,3 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 4,8% r/r, do wolumenu 1,9 TWh.

Kapitalizacja 380 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w kwietniu wyniosła 598,1 mld zł (131 mld euro).

Łączna kapitalizacja 430 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 172,1 mld zł (256,7 mld euro).

Na Głównym Rynku GPW w kwietniu 2021 r. zadebiutowały akcje spółki Creepy Jar (przejście z rynku NewConnect) oraz Captor Therapeutics (wartość oferty: 183,95 mln zł).

Na rynku NewConnect w kwietniu br. zadebiutowały akcje spółek: Image Power (wartość oferty: 4,3 mln zł), Legimi (wartość oferty: 3,9 mln zł), Tenderhut (wartość oferty: 0,3 mln zł), Stilo Energy (wartość oferty: 11,3 mln zł), Gamivo (wartość oferty: 24,3 mln zł), Drago Entertainment (wartość oferty: 2 mln zł).

Na rynku Catalyst w kwietniu br. zadebiutowały obligacje korporacyjne Anwim (wartość oferty: 50 mln zł) oraz obligacje komunalne gminy miasta Świnoujście (wartość oferty: 100 mln zł).

W kwietniu 2021 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej, podsumowano. 

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)