Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
04.05.2021 18:05
A A A

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Asseco Poland wyniósł 101,9 mln zł w I kw. 2021 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

CCC odnotowało 59 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. roku obrotowego 2021/2022, (tj. w okresie luty - kwiecień 2021 r.), wobec 142 mln zł straty EBITDA rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane. Przychody w I kw. r. obr. wyniosły 1 429 mln zł wobec 772 mln zł rok wcześniej.

LPP odnotowało 70 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w I kwartale roku obrotowego   2021/2022 (obejmującym okres od lutego do kwietnia 2021 r.), przy 2 300 mln zł przychodów (wzrost o 95% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Gra "Eroblast" zadebiutuje na platformach iOS i Android 22 czerwca 2021 roku, podała spółka. 

Zmarł prezes Boryszewa Piotr Lisiecki, podała spółka.

ASM Group dostrzega wzrost popytu na usługi wsparcia sprzedaży wraz z otwieraniem placówek handlowych i w nadchodzących miesiącach będzie rozwijać technologie, które mają podwyższać efektywność usług świadczonych klientom, poinformowała ISBnews prezes Dorota Kenny.

Umowa konsorcjum Erbudu i Onde, warta 27,4 mln zł netto, na budowę farmy wiatrowej Dębnica Kaszubska weszła w życie w związku z wydaniem polecenia rozpoczęcia robót, podał Erbud.

Akcjonariusze notowanej na NewConnect spółki Corelens zdecydowali o uchwaleniu emisji połączeniowej z Zortraxem, podał Zortrax. Połączenie z Corelens umożliwi spółce rozwinięcie kompetencji w sektorze zdrowotnym (szczególnie dentystycznym i okulistycznym).

PKN Orlen rozpoczął proces wyboru wykonawcy stacji tankowania paliwa wodorowego obsługujących autobusy i auta osobowe w Poznaniu i Katowicach, podała spółka. Jeszcze w tym roku koncern rozpocznie budowę hubu wodorowego we Włocławku. 

Movie Games nawiązał współpracę z Davidem Jaffe - autorem i pomysłodawcą serii "God of War" i laureatem nagrody BAFTA, podała spółka. Jaffe został konsultantem spółki w zakresie game developmentu i będzie kandydować do jej rady nadzorczej, podano także. 

Aplisens zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie z zysku netto za 2020 rok kwoty 4,75 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka.

Grupa Masterlease uruchomiła MasterShare, czyli pierwszy program carsharingu flot samochodów służbowych, podała spółka. Program pozwala zredukować flotę samochodów służbowych, a jednocześnie zwiększyć jej efektywność i mobilność pracowników.

Zarząd Sunex wprowadził do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 27 maja punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Zamiarem jest, aby emisja nastąpiła w drodze oferty publicznej, skierowanej do szerokiego grona potencjalnych inwestorów, na podstawie memorandum informacyjnego - maksymalna wartość oferty może wynieść 2,5 mln euro, podała spółka.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek w najbliższych dniach planuje podjąć uchwałę emisyjną, w ramach której zaoferuje 1 734 798 akcji nowej emisji na rzecz Ipopema Securities lub podmiot wskazany przez tę spółkę, po cenie 12,33 zł za sztukę, podał Biomed.

Zakładając konserwatywnie zagospodarowanie ok. 7% docelowej skali rynku mikrosamochodów elektrycznych, produkcja Triggo może wynosić ok. 65 tys. pojazdów w 2025 roku i ok. 129 tys. pojazdów w 2030 roku, poinformował prezes Rafał Budweil. Spółka spodziewa się osiągnięcie progu rentowności w 2024 roku.

PGE Energia Odnawialna - spółka z Grupy PGE - uruchomiła postępowanie zakupowe związane z budową czterech jednomegawatowych farm fotowoltaicznych: PV Opoczno, PV Kusin 1, PV Bedlno Radzyńskie 2 oraz PV Pierzyska-Baranowo 2, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Esotiq & Henderson planuje otwarcie 11 nowych salonów w Polsce i 7 placówek na rynkach wschodnich, głównie oparte o franczyzę, poinformował prezes Adam Skrzypek. Spółka w tym roku chce skupić się także na rozwoju e-commerce.

Po lutowym crowdfundingu CanPoland analizuje możliwości pozyskania kolejnych inwestorów i przygotowuje się do wejścia na warszawską giełdę w roku 2022, podała spółka. Jest w trakcie otwierania sieci klinik i ekspansji zagranicznej.

Akcjonariusze Bowim zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 31 maja o przeznaczeniu 2,06 mln zł z zysku za 2020 r. na dywidendę (0,12 zł na akcję), wynika z projektów uchwał. Pozostała część zysku, tj. 12,63 mln zł ma zostać przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego.

Untold Tales  - spółka zależna od QubicGames - pozyskała 3,5 mln zł z emisji akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podał QubicGames.

Mabion odnotował 55,77 mln zł jednostkowej straty netto w 2020 r. wobec 63,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Producent soków i napojów Excellence odnotował 402,7 tys. zł zysku netto w 2020 r., co oznacza wzrost o 271% r/r, podała spółka. Przychody wzrosły w tym okresie o 4,7% r/r do 48,5 mln zł.

Satis Group nabyła 2,38% akcji notowanej na Nasdaq spółki INVO BioScience Inc., zajmującej się innowacyjnymi metodami leczenia niepłodności, podało Satis Group. Spółki negocjują warunki strategicznej współpracy, mającej na celu rozwój działalności INVO BioScience na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.

Eobuwie.pl - spółka zależna CCC - uruchomiło domenę eobutev.si i rozpoczęło sprzedaż na Słowenii, podało eobuwie.pl. We Wrocławiu spółka uruchamia dziś drugi sklep stacjonarny w centrum handlowo-rozrywkowym Wroclavia. 

Klabater wyznaczył datę premiery gry "Crossroads Inn" na Xbox Series X oraz Xbox One na 19 maja br., podała spółka. Cena gry będzie wynosiła 29,99 euro/USD.

Boryszew odnotował 396 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 178 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum spółek Grupy Apator i Phoenix Systems zawarło umowę z Energą Operatorem na sprzedaż i dostawę 7 000 sztuk zestawów koncentratorowo-bilansujących (ZKB), podały spółki. Urządzenia, będące fundamentem ekosystemu sieci inteligentnych (ang. Smart Grid) Energi Operatora, zostaną dostarczone do Gdańska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Płocka i Torunia.

Ursus w restrukturyzacji miał 5,23 mln zł jednostkowej straty netto w okresie od 1 stycznia do 17 marca 2021 r., wobec 2,3 mln zł straty w I kw. 2020 r., przy przychodach na poziomie 8,42 mln zł wobec 7,67 mln zł w I kw. ub.r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 56,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 80,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 138,93 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza przez Uniwersytet Warszawski (UW) w postępowaniu pn. "Wykonanie przez generalnego wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. 'Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)' objętej programem wieloletnim pn. 'Uniwersytet Warszawski 2016-2025'", podała spółka.

Stalprodukt rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 33,48 mln zł z zysku za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6 zł na akcję, podała spółka.

Pragma Inkaso odnotowała 6,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 11,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 250,44 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 4 275 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ASM Group odnotowało 8,25 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020, zakończony 30 września 2020 r., podała spółka.

Ursus w restrukturyzacji otrzymał wypowiedzenie umowy licencyjnej zawartej z Invest-Mot, dotyczącej korzystania z dokumentacji technicznej autobusów (m.in. wodorowych, elektrycznych, z silnikiem diesla, hybrydowych) i trolejbusów, podała spółka. Wypowiedzenie powyższej umowy związane jest z brakiem działań produkcyjnych odnoszących się do produktów, których dotyczy powyższa licencja.

3R Games odnotowało 1,52 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 2,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GetBack w restrukturyzacji odnotował 157,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 77,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 17,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics odnotowało 106,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 104,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI Capital odnotowało 126,68 mln zł zysku netto w 2020 r. wobec 113,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4Fun Media odnotowały 2,71 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 8,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w miejsce odwołanego zarządu VIII kadencji powołała zarząd nowej IX kadencji z prezesem Mariuszem Grabem, wiceprezesem Michałem Siewierskim i członkinią zarządu Anną Tarocińską, podała spółka.

BBI Development odnotowało 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 58,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rainbow Tours odnotowało 42,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 28,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service odnotował 14 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 87,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GK Immobile odnotowało 2,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności  kontynuowanej w 2020 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 66,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 121,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Captor Therapeutics odnotował 12,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 8,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia odnotował 21,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 254,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 45,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 67,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EC Będzin odnotowała 69,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 104,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enter Air odnotował 154,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 84,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Feerum odnotowało 7,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 19,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron odnotował 9,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 18,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 30,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Esotiq & Henderson odnotował 1,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 15,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cognor Holding odnotował 43,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Monnari Trade odnotowało 30,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 12,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 172,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 142,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp odnotował 15,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 18,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch odnotował 120,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 104,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ultimate Games miało 5,3 mln zł przychodów całkowitych, 5,5 mln zł zysku brutto i 4,4 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne jednostkowe dane.

All in! Games prognozuje, że jej przychody wzrosną do poziomu 50-60 mln zł w 2021 r. wobec 25,75 mln zł zanotowanych w 2020 r., podała spółka.

All In! Games odnotowało 12,85 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej w 2020 r. wobec 13,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PlayWay odnotowało 199,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 86,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)