Akcjonariusz Marvipol Development wnioskuje o 0,95 zł dywidendy na akcję

ISBNews
05.05.2021 08:35
A A A

Warszawa, 05.05.2021 (ISBnews) - Książek Holding, akcjonariusz Marvipol Development reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożył wniosek ws. wstrzymania stosowania polityki dywidendowej w stosunku do dywidendy za rok obrotowy 2020 i przyznania dywidendy na akcje w wysokości 0,95 zł, podał Marvipol.

"Wniosek nie zawiera projektów uchwał, jednak zawiera uzasadnienie. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem od chwili uchwalenia polityki dywidendowej sytuacja ekonomiczna, biznesowa i rynkowa spółki uległa zmianie. Spółka m. in. rozpoczęła pakietową sprzedaż mieszkań do funduszu, co spowodowało polepszenie jej sytuacji płynnościowej. Spółce udało się pozyskać stabilne finansowanie dłużne. Ponadto spółka osiągnęła historycznie najwyższy wynik finansowy, zwiększyła również kapitały własne, co pozwala jej na dołączenie do grona innych deweloperów hojnie dzielących się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami" - czytamy w komunikacie.

Wnioskodawca zwrócił się do zarządu spółki o umieszczenie stosownych projektów uchwał w propozycji porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia Marvipol Development, podsumowano.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)