KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami 10 spółek

ISBNews
05.05.2021 09:45
A A A

Warszawa, 05.05.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami 10 spółek: Baltic Bridge, Fast Finance w restrukturyzacji, Invista, Noble Financials, Novavis Group, One, Sfinks Polska, Elektrociepłownia "Będzin", Braster w restrukturyzacji oraz IDM.

"Powodem zawieszenia było nieprzekazanie do publicznej wiadomości raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020, bądź przekazanie niekompletnego raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 (tj. niezawierającego sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok), w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie. 

Zawieszenie obrotu instrumentami nastąpiło od 5 maja 2021 r. 

KNF podkreśliła, że raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

(ISBnews)