Marvipol rekomenduje 0,95 zł dywidendy na akcję za 2020 rok

ISBNews
05.05.2021 11:35
A A A

Warszawa, 05.05.2021 (ISBnews) - Marvipol zarekomendował przeznaczenie na dywidendę za 2020 rok całości jednostkowego zysku z 2020 roku w kwocie 32,98 mln zł oraz 6,59 mln zł z funduszu dywidendowego, co łącznie daje 0,95 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd rekomenduje, aby jednostkowy zysk netto spółki w kwocie 32 983 933,82 zł, osiągnięty za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r., został przeznaczony w całości do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki, tj. na wypłatę dywidendy. Zarząd rekomenduje, aby kwota 6 586 275,58 zł z funduszu dywidendowego [...] została przeznaczona na wypłatę dywidendy. W związku z powyższym, zarząd rekomenduje, aby kwota 39 570 209,4 zł, stanowiąca łącznie zysk jednostkowy netto spółki za rok obrotowy 2020 oraz część funduszu dywidendowego, o którym mowa powyżej, została przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki i wypłacona akcjonariuszom spółki jako dywidenda w kwocie 0,95 zł na jedną akcję spółki" - czytamy w komunikacie. 

Marvipol zarekomendował również, aby ustalić dzień prawa do dywidendy na 10 czerwca 2021 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2021 r.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)