PZ Cormay nie będzie kontynuował prac nad analizatorami Hermes i BlueBox

ISBNews
07.05.2021 16:55
A A A

Warszawa, 07.05.2021 (ISBnews) - Zarząd PZ Cormay podjął decyzję o niekontynuowaniu prac rozwojowych nad analizatorami Hermes oraz BlueBox ze względu na przedłużające się prace nad wdrożeniem analizatorów do produkcji oraz pandemię COVID-19, podała spółka. Decyzja o zakończeniu prac nad projektami Hermes i Blue Box nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięte wyniki spółki i grupy. 

"Powodem podjęcia powyższej decyzji były przedłużające się, o trudnym do określenia horyzoncie czasowym, prace nad wdrożeniem analizatorów do produkcji i sprzedaży, a co za tym idzie - zwiększone, w stosunku do wcześniejszych szacunków, ryzyko nieosiągnięcia w przyszłości przychodów pokrywających nakłady już poniesione oraz konieczne jeszcze do poniesienia, m.in. na dostosowanie analizatorów do rosnących wymagań rynkowych przejawiających się w poszerzaniu funkcjonalności wprowadzanych na rynek analizatorów konkurencyjnych przy niższych niż możliwe do zaoferowania przez spółkę, bez poniesienia kolejnych nakładów finansowych w celu obniżenia kosztów wytwarzania, cenach sprzedaży urządzeń" - czytamy w komunikacie. 

Spółka podała, że dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko nieosiągnięcia zakładanych celów technicznych oraz wydłużenia czasu wprowadzenia analizatorów na rynek jest pandemia COVID-19. 

"Sytuacja służby zdrowia w Polsce oraz na świecie ma negatywny wpływ na harmonogram i przebieg prac walidacyjnych, w tym dostępność miejsc odpowiednich do walidacji zewnętrznej i dostępność próbek krwi pacjentów wykorzystywanych do testowania oraz rozmowy handlowe" - czytamy także. 

Doświadczenie i know-how zdobyte w trakcie prac nad analizatorami będzie wykorzystane zarówno w bieżącej działalności, jak i przyszłych projektach rozwojowych, a także w bliskim komercjalizacji projekcie Equisse, zaznaczono.

PZ Cormay zaznaczył, że decyzja o zakończeniu prac nad projektami Hermes i Blue Box nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięte w 2020 i 2021 r. wyniki spółki i grupy. 

"Ze względu na przedłużający się proces wdrożenia analizatorów do sprzedaży, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, spółka w latach 2018-2019 dokonała już odpisów na całość nakładów poniesionych w ramach projektów Hermes i BlueBox, a ponoszone od początku 2020 r. koszty prac rozwojowych dotyczące tych analizatorów rozpoznawane były jako koszty okresu w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych. Zakończenie prac nad analizatorami oznacza, że koszty z tego tytułu nie będą już ponoszone w przyszłości" - napisano w komunikacie.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)