LW Bogdanka miała 50,23 mln zł zysku netto, 170,22 mln zł EBITDA w I kw.

ISBNews
27.05.2021 09:00
A A A

Warszawa, 27.05.2021 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 50,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 33,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 64,5 mln zł wobec 44,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 170,22 mln zł wobec 134,81 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 543,68 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 464,08 mln zł rok wcześniej.

Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2021 r. wyniosła 2 612 tys. ton, czyli o 546 tys. ton (+26,4%) więcej niż w analogicznym okresie 2020 r." - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2021 r. sprzedaż węgla wzrosła o 24,2% r/r.

"Na koniec I kwartału 2021 r. stan zapasów węgla wyniósł 350 tys. ton, co oznacza wzrost o 228 tys. ton w stosunku do stanu na 31 grudnia 2020 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 49,11 mln zł wobec 31,2 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)