Warimpex miał 0,58 mln euro straty netto, 2,14 mln euro zysku EBIT w I kw. 2021

ISBNews
28.05.2021 11:00
A A A

Warszawa, 28.05.2021 (ISBnews) - Warimpex Finanz- und Beteiligungs odnotował 0,58 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 17,28 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,14 mln euro wobec 2,41 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,05 mln euro w I kw. 2021 r. wobec 7,91 mln euro rok wcześniej.

"Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG w I kwartale 2021 roku znacznie poprawiła skonsolidowany wynik finansowy netto [ogółem] okresu w porównaniu z rokiem ubiegłym z -18,7 mln euro do -0,5 mln euro. [...] Wynik operacyjny Warimpexu [...] w I kwartale 2021 jest dodatni. Jednak na skutek niższego o 15% kursu rubla w porównaniu z I kwartałem 2020 r. przychody z wynajmu nieruchomości biurowych spadły o 8% do wartości 4,9 mln euro. Przed przeliczeniem na euro, a więc w walucie krajowej udało się uzyskać ich lekki wzrost. Przychody w segmencie hoteli spadły w związku z pandemią Covid-19 i okresowym zamknięciem hoteli o 69% do 0,7 mln euro. Łączne przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 24% do 6,1 mln euro, zaś koszty przyporządkowane do przychodów ze sprzedaży udało się zredukować o 38% do 2,5 mln euro. Pozwoliło to uzyskać wynik brutto ze sprzedaży niższy o 8% w wys. 3,5 mln euro. Wskaźnik EBITDA wzrósł z 0,9 mln euro do 1,6 mln euro, a powodem tego wzrostu jest głównie redukcja kosztów" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) uległ zmianie z -13 mln euro do -2,5 mln euro. Obejmuje on zyski z tytułu przeliczenia pozycji w walucie w wys. 0,3 mln euro (w roku ubiegłym: -8,2 mln euro) oraz straty z joint ventures związane z ujemnymi wynikami hoteli w wys. -0,8 mln euro (w roku ubiegłym: -3,1 mln euro), podano także.

Spółka podkreśla, że aktualne projekty są realizowane zgodnie z planem. W Polsce są już ważne pozwolenia na budowę dla biurowców w ramach projektu Mogilska faza III w Krakowie oraz dla obiektów w Białymstoku. Zgodnie ze strategią Warimpeksu, budowa rozpocznie się, jak tylko zapewnione będzie odpowiednie zainteresowanie potencjalnych najemców. Również w Krakowie planowana jest budowa biurowca obok hotelu Chopin o powierzchni 21 tys. m2 na wynajem. Na terenie Airportcity St. Petersburg biurowiec Avior Tower 1 o powierzchni ok. 16 tys. m2 jest obecnie w trakcie dalszej rozbudowy. Stan surowy jest już gotowy, otwarcie planowane jest na II kwartał 2022 roku. W niemieckim mieście Darmstadt trwa obecnie remont hotelu zakupionego w 2019 roku. Jego ponowne otwarcie pod nową marką planowane jest na jesień 2021 roku. Obok hotelu planowana jest ponadto budowa biurowca do wynajęcia o powierzchni ok. 13,8 tys. m2, kolejne powierzchnie przygotowywane są pod dalszy rozwój, wymieniono.

"Nadal spodziewamy się stabilnego rozwoju działalności w ujęciu ogólnym - w szczególności w branży hotelarskiej można oczekiwać ożywienia w związku ze stopniowym otwieraniem hoteli w Europie. Nasze aktualizowane na bieżąco założenia finansowe wykazują więc na rok 2021 również dodatni wynik z działalności operacyjnej (EBITDA) i wystarczającą płynność finansową. Dzięki sprawdzonej w sytuacjach kryzysowych załodze, mocnej pozycji na głównych rynkach, doskonałym relacjom z silnymi partnerami oraz ekonomicznej sile własnego modelu biznesowego i solidnym podstawom finansowym jesteśmy dobrze przygotowani, aby stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom" - podsumował prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)