Ferrum miało 2,25 mln zł zysku netto, 12,26 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2021 r.

ISBNews
01.06.2021 07:50
A A A

Warszawa, 01.06.2021 (ISBnews) - Ferrum odnotowało 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,29 mln zł wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 12,26 mln zł wobec 5,36 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,27 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 141,37 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I kwartał 2021 r. wyniosły 183 273 tys. zł i były o 30% wyższe od przychodów porównywalnego okresu w roku ubiegłym. W zrealizowanej sprzedaży netto grupy kapitałowej za I kwartał 2021 r. 12,3% stanowiła sprzedaż poza granice kraju" - czytamy w raporcie.

Za I kwartał 2021 r. wolumen sprzedaży rur w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o ok. 1,1 tys. ton, tj. o 4,6%, a przychody ze sprzedaży rur zwiększyły się o ok. 5,3 mln zł, tj. o 7,4%. Łączna sprzedaż ilościowa rur jako produktów i towarów spółki wyniosła w I kwartale 2021 r. 45 tys. ton i była wyższa o 11,2 tys. ton od sprzedaży ilościowej rur w I kwartale 2020 r., podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 1,91 mln zł wobec 4,33 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 551,4 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)